MČ Praha 21 využila možnost připomínkovat Dokumentaci i Posudek pro přeložku I/12. Následovat bude závazné stanovisko s podmínkami

Běchovická křižovatka 511 má dokončený proces EIA a bylo vydáno Závazné stanovisko MŽP s uloženými podmínkami – viz ON 27.11.2017 ZDE.
Na tento poslední bod procesu EIA – závazné stanovisko – nyní čeká „obchvat“ – přeložka I/12.
Obě dopravní megastavby nelze myšlenkově ani fakticky oddělovat, protože „běchovická křižovatka“ 511 je napojením „obchvatu“ tj. přeložky I/12 na Pražský okruh.

Proces EIA má tyto fáze:

  1. Oznámení
  2. Dokumentace
  3. Posudek
  4. Veřejné projednání
  5. Závazné stanovisko úřadu

Městské části a obce, místní občné a spolky využily zákonnou možnost připomínkovat Dokumentaci pro přeložku I/12 – viz info v ON:
https://otevrenenoviny.cz/kvetnicky-najezd-budouciho-obchvatu-shrnuti-pripominek-dotcenych-obci/

Veškeré připomínky byly vypořádány ve zpracovaném Posudku pro přeložku I/12 – viz info v ON:
https://otevrenenoviny.cz/posudek-eia-prelozku-i12-souhlasne-stanovisko-podminky-mzp/

a do dne 7.11.2017 následovala poslední možnost připomínkovat tento Posudek. Připomínky MČ P21 k Posudku pro přeložku I/12 jsou předmětem dnešní informace:

Třináctistránkový dokument „Vyjádření a připomínky MČ P21 ke zpracovaném posudku a podmínky pro závazné stanovisko MŽP“ zpracoval Ing. arch. Jan Záhora ve spolupráci s místostarostou RNDr. Pavlem Roušarem. Připomínky přednesl místostarosta Roušar na veřejném projednání dokumentace EIA k přeložce I/12, konaném v úterý 7.11.2017:

 

Všechny příspěvky a informace o „obchvatu“ a „běchovické křižovatce“
najdete souhrnně a chronologicky v ON, v rubrice
Téma – Přeložka I/12 a stavba 511 ZDE.

Související příspěvky