Manuál voliče z ČT24. Parlamentní volby ČR 20.- 21.10.2017

Volební místnosti se letos otevřou 20. října od 14 do 22 hodin a 21. října od 8 do 14 hodin. K volbám je nutné přijít s platným občanským průkazem nebo pasem, do obálky je možné vložit jen jeden hlasovací lístek. Na něm je možné zakroužkovat maximálně čtyři kandidáty vybraného politického uskupení. Hlasující letos mohou vybírat z 31 stran a hnutí a více než 7,5 tisíce kandidátů.

Aby volič mohl vhodit hlasovací lístek do volební urny, a podpořit tak vybranou politickou stranu, musí se nejdříve prokázat platným dokladem totožnosti. Je proto nezbytné, aby si s sebou do volební místnosti přinesl svůj občanský průkaz nebo cestovní, diplomatický či služební pas České republiky.

Pokud chce člověk volit mimo okrsek, kde má trvalý pobyt, nesmí zapomenout také voličský průkaz, který předloží společně s dokladem totožnosti. To platí také pro ty, kteří plánují volit v zahraničí.

Kdo se může zúčastnit hlasování?

  • občan České republiky
  • člověk, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let

Pokud by někdo zjistil, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, nebo že došlo k jejich ztrátě či poškození, může požádat o novou kompletní sadu přímo ve volební místnosti.

Může se stát, že v obálce nebudou lístky se všemi volebními čísly, ale nabídka bude přesto kompletní. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodala kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu.

Ve volebních místnostech budou na viditelném místě umístěny vzory hlasovacích lístků. Pokud by byl některý z kandidátů odvolán, nebo se vzdal kandidatury, bude zde tato informace rovněž k dispozici.

Pro každou politickou stranu, hnutí či koalici se tiskne hlasovací lístek samostatně. Na každém z nich jsou uvedeni lidé kandidující za dané politické seskupení. Volič může u preferované strany zakroužkovat pořadové číslo čtyř kandidátů, kterým chce dát ve volbách přednost. Jiné písemné úpravy nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

K úpravě hlasovacího lístku musí volič vstoupit do místa určeného (za plentu). Tam vybere jeden lístek, na kterém může zakroužkovat vybrané kandidáty. Lístek následně vloží do úřední obálky. Pokud by do místa vyhrazeného pro úpravu hlasovacích lístků volič nešel, nebude mu umožněno hlasovat. Po opuštění odděleného prostoru volič vhodí obálku se svým hlasem do schránky před okrskovou volební komisí.

Každý musí hlasovat osobně, žádné zastoupení není přípustné. Pokud by člověk nemohl kvůli tělesné vadě lístek sám upravit a vhodit do schránky, může mu s tím pomoci jiný volič, nesmí to však být zároveň člen volební komise.

Hlasovací lístek je neplatný, když…

  • … není natisknut na předepsaném tiskopise.
  • … je přetržený.
  • … není vložen do úřední obálky.
  • … pokud je do obálky vloženo více hlasovacích lístků.
  • Pokud jsou z lístku patrné potřebné údaje, nemá na jeho platnost vliv ani menší poškození nebo přeložení.

 

zdroj: ČTK, celý článek z 13.10.2017 ZDE

 

Informace, články, názory k Parlamentním volbám ČR
najdete v ON pod štítkem Volby 2017.

 

Související příspěvky