Stavba splaškové kanalizace na hlavní v tomto roce finišuje

Stavba kanalizačního řadu na hlavní komunikaci přináší komplikace, dopravní omezení. Mrzí nás to, nechceme, aby docházelo k plýtvání vašeho času popojížděním mezi semafory, nechceme, aby docházelo k zamořování životního prostředí výfukovými plyny, aby vás obtěžoval prach, pojezdy těžké stavební techniky, atd. Přijměte prosím, omluvu nás všech, jsme vedeni snahou pomoci těm, kteří ještě nemají k nemovitostem zavedenu splaškovou kanalizaci.
S investorem (HMP, resp. se spol. Zavos, s.r.o.) i se společnostmi, které provádějí stavbu (Skanska, a.s., Čermák a Hrachovec, a.s.) pravidelně jednáme na kontrolních dnech stavby, na zasedáních Dopravní komise Rady MČ Praha 21, informujeme je o všech stížnostech občanů, energicky požadujeme řešení a rázně uplatňujeme naše požadavky.
Podařilo se dojednat úpravu harmonogramu stavby tak, aby oblast kolem budov ZŠ Masarykova byla do konce školního roku přístupná, čili pro chodce (děti) bude zachován signalizovaný přechod Starokolínská – Polesná a bude možný příjezd školního autobusu, minibusu býv. č. 260 a osobních vozidel. Povedlo se dohovořit dokončení chybějící části splaškové kanalizace na Novosibřinské. Jedná se o úsek od Rohožnické směrem k hranici naší MČ. Tato část stavby se označuje, jako stoka H. Bude se stavět ve třech etapách v celkovém termínu od 01. 07. do 31. 10. 2017 a po dobu stavby bude zavedena kyvadlová doprava při stávající autobusové dopravě, vč. zachování fungující otočky na Rohožníku.
Na Starokolínské probíhá výstavba stoky B – 16.etapy s termínem do 11.06.2017. Stavba se bude postupně posouvat směrem k hlavní křižovatce (etapy 18., 19.) a ještě pro 17.etapu, která proběhne od 11. 06. do 31. 07. 2017 bude doprava vedena kyvadlově a důrazně upozorňujeme, že od 01. 07. 2017 bude zrušen přechod pro chodce (Starokolínská – Polesná)!
Pro etapy 18. – 20. bude již nezbytné vést dopravu ve směru z centra po objízdných trasách. Stavba se musí vrátit do oblasti Blatova, kde v době od 24. 07. až do 03. 09. 2017 bude dokončena chybějící část splaškové kanalizace (stoka B6, etapa 20.) Stavba vyšla vstříc požadavkům podnikatelů v této oblasti a akce bude provedena v době dovolených, prázdnin, kdy se očekává méně zákazníků.
Čili na Starokolínské bude v době od 24. 07. do 31. 10. 2017 zachován obousměrně provoz MHD – BUS a ve směru do centra bude zachována osobní doprava. Ve směru z centra bude osobní doprava vedena po objízdné trase: Do Panenek – K Běchovicům – V Lipách – Staroújezdská – Starokolínská/Novosibřinská. Opětovně zavedeme vydávání tzv. povolení k vjezdu pro osobní vozidla rezidenta. Povolení se budou vydávat na počkání přibližně od konce června 2017. Žadatel bude předkládat platný občanský průkaz a malý technický průkaz vozidla. O podrobnostech vás ještě budeme informovat na webu i v ÚZ.
Pro úplnost je nezbytné informovat i o stavbách odboček kanalizačního řadu. Týká se to místních komunikací: Radimská: probíhá – ukončení 04.06.2017, resp. do 11.06.2017;
Ranská: od 05.06. do 09.07.2017;
Rápošovská: od 01.11. do 04.12.2017;
Ratajská: od 12.02. do 18.03.2018.
Děkujeme vám za pochopení situace a omlouváme se za dopravní omezení.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6086-stavba-splaskove-kanalizace-na-hlavni-v-tomto-roce-finisuje

Související příspěvky