Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Výzva občanům

Výzva občanům.
Vedení obce žádá občany Újezda nad Lesy, kteří mají vztah k roku 1914 – 1918, aby pomohli splnit záměr obce, tj. vyrovnat se s minulostí, pokud jde o obnovení památníku padlých a nezvěstných v první světové válce. Určitě někteří občané mají buď písemnosti z té doby, nebo starší generace si pamatuje i jména lidí, kteří byli odvedeni do první světové války a již se nevrátili domů. Žádáme proto občany, kteří nějaké písemnosti z určené doby mají, aby je poskytli a předali do podatelny Úřadu městské části Praha 21. Dále prosíme ty občany, kteří si pamatují události z té doby, aby se ozvali tajemníkovi úřadu, který zajistí návštěvu u nich doma a tím se získaly údaje o padlých a nezvěstných z této doby. Záměr obce je vybudovat nový památník k obětem první světové války tak, aby v roce 2018, tj. při stém výročí vzniku republiky, mohl být slavnostně odhalen ke cti bývalých občanů Újezda nad Lesy.Děkujeme za Vaše pochopení a pomoc. Vedení obce.

Source:: http://www.praha21.cz/stranky/173-aktualita/4643-vyzva-obcanum.html

Související příspěvky