„Kruháč“ v Kolodějích: stále provizorium, parametry trvalé stavby jsou zatím neznámé

Vznik dočasné stavby kruhového objezdu v Kolodějích, v místě křižovatky ulic V Lipách a K Běchovicům, jsme zdokumentovali v ON 10.0.207 ZDE. Dočasný „kruháč“ pomohl místním přežít objížďku, vedenou přes Koloděje kvůli silničním pracím na Starokolínské v Újezdě nad Lesy, napomáhá plynulejší jízdě a převážně sklízí pozitivní ohlasy.

Jenže – jedná se o dopravní opatření dočasné, s výhledem do 31.1.2018.


O tom, zda a především jaké změny a prostorové uspořádání bude vyžadovat případná stavba trvalá, jsme nezískali žádné informace – viz odpověď MČ Praha Kolodějě níže. Je tedy možné, že dobře míněná podpora místních v petici a snaha „kruháč“ zachovat ve stávající podobě, se nakonec může obrátit i proti nim, pokud se ukáže, že trvalá stavba má zcela jiné parametry, rozsah a nároky, než šikovná a vítaná stavba dočasná. Místní tedy možná své radnici vystavili „bianko šek“ na cosi, o čem nemají reálnou představu… To, že je „hlas lidu“, který volá po zachování kruháče, manipulován jako hlas nespokojený vůči sousednímu Újezdu a odboru dopravy újezdského úřadu, ponecháváme bez komentáře – pro zájemce k dohledání na facebooku MČ Praha – Koloděje.


Informace o dočasném „kruháči“ v Újezdském zpravodaji 12/2017:

 

A odpověď MČ Praha – Koloděje z 28.11.2017 na dotaz podle zákona č.106/1999 Sb., týkající se trvalé dopravní stavby kruhového objezdu na místě „kruháče“ dočasného:


Zdroj: MČ Praha – Koloděje, ÚZ 12/2017
Náhledové a ostatní foto: ON

Související příspěvky