Kraje pro bezpečný internet

Kraj hl. město Praha se připojil ke 4. ročníku projektu Asociace krajů ČR „Kraje pro bezpečný internet“.

Účelem projektu je upozorňovat veřejnost a zejména děti a studenty na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a cestou prevence tato nebezpečí minimalizovat.
Hlavní cílovou skupinou, kterou se projekt i letos snaží oslovit, jsou žáci a studenti základních a středních škol.
Žáci a studenti si mohou na webových stránkách http://www.kpbi.cz/ prostudovat e-learningové kurzy na stále aktuálnější téma bezpečného chování na internetu. Kurzy jsou doplněny soutěžním kvízem o věcné ceny.
Do tohoto projektu se aktivně zapojuje celá řada škol. Již loni se aktivně zúčastnila ZŠ a MŠ Koloděje a MZŠ Polesná, letos si účast v programu s chutí zopakují, neboť zjistili, že tento projekt je pro žáky velmi zajímavý a přínosný.
Soutěž pro děti probíhá od 15. května do 31. října 2017.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6049-kraje-pro-bezpecny-internet-2

Související příspěvky