Když jsou děti, nejsou školy a naopak. České politiky demografie chronicky nezajímá

Co čtvrt roku publikují statistici přesné údaje o tom, jak se vyvíjí počet obyvatel v České republice i jednotlivých krajích, hlavní město Praha nevyjímaje. Podrobné tabulky zahrnují počet narozených dětí, počet zemřelých, kolik lidí se do Česka přistěhovalo ze zahraničí i kolik je těch, kteří z různých důvodů odjeli. A také kolik lidí se rozvedlo nebo naopak vzalo.

 

 

Protože jinak je těžko vysvětlitelné, proč po dvou letech poté, co v Česku došlo k baby boomu a počet nově narozených dětí najednou vylétl o více než deset tisíc, nejsou jesle, za další rok až dva chyběly školky a potom následovalo naprosté překvapení – nejsou školy. To, že v posledních dvou letech rodiče řeší absenci středních škol, protože děti baby boomu mezitím odrostly, zní jako vtip.

Patnáct šestnáct let nikomu nestálo za to, aby se zamyslel nad porodností a přizpůsobil tomu kapacity škol.

A nepomůže ani návrh na zřízení kampusů na rozhraních jednotlivých krajů – až, respektive pokud, dojde k jejich realizaci. A to je při kvalitě a délce tuzemského stavebního řízení úkol na následující jedno až dvě století. Jelikož až dorostou slabé ročníky, školy se budou zavírat. Stejně jako koncem 90. let a začátkem milénia, kdy se Česko muselo popasovat s prudkým propadem porodnosti po roce 1989.

Jestliže kvůli naprosté ignoranci kazí starší generace dětství a vstup do dospělosti mladým, demografický vývoj jí to v plné síle za pár desítek let vrátí. Nejpozději za patnáct až dvacet let budou politici velmi překvapeni, že populace stárne, zdravotnictví nestíhá a sociální péče kolabuje. A zcela jistě se kolem tohoto naprosto šokujícího a „neočekávaného“ vývoje povede řada diskusí, napíší se nové strategie a vzniknou minimálně tři až čtyři komise. Jedinou jistotou je, že se o řešení nakonec postará příroda.


Demografické tabulky jsou jedny z mála, které jsou dostupné v reálném čase.

K jejich přečtení a zhodnocení člověku stačí vzdělání ze základní školy.

Ale ti, které si za to platíme, je nesledují.

 

Zdroj: Názory HN, newsletter 1. 7. 2024:
Demografie, pro politiky cizí slovo, kterým se zřejmě nemá cenu zabývat
Náhledový obrázek: ilustrační

Související příspěvky