Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Kdo má zajem udržovat Prahu 21 ve stavu akutní paralýzy aneb dozvuky mimořádného zastupitelstva MČ P21 z 5.10.2015

Popis stavu:

Kontrolní výbor zastupitelstva je paralyzován,
do zákonem stanoveného počtu 5 členů  chybí jeden člen.  Hlasování ve výboru probíhá tak, že o usnesení, zda byl či nebyl porušen při jednání nějakého orgánu MČ zákon, hlasují 2 pro a 2 jsou proti. Opačné usnesení, že nebyl porušen zákon jsou 2  proti a 2 pro.  Výbor není schopen přijmout usnesení a plnit kontrolní funkci.  Vyřešení tohoto problému bylo jedním ze dvou požadavků pro mimořádné zastupitelstvo dne 5.10.2015. To však bylo obstrukcí koalice zmařeno.

Rada MČ P21 paralyzována
– místostarosta Slezák ( ČSSD) odstoupil. Přitom Rada není schopna tuto informaci vysvětlit ani otevřeně komunikovat.

Finanční výbor paralyzován
– výbor nedostává podklady od Rady a v kritických chvílích není pro nepřítomnost členů usnášeníschopný. Ve chvíli, kdy se však za jeho požadavek na předložení dokumentace VHČ postaví nekoaliční zastupitelé, předeseda Finančního výboru a jeho kolegové z ANO požadavek na projednání nepodpoří.

Zastupitelstvo paralyzováno
a není schopné se domluvit ani na programu jednání schůze, takže jednání musí být ukončeno. Přitom je na programu bod, který má MČ povinnost  plnit ze zákona: dovolba člena Kontrolního výboru . Koalice přitom disponuje většinou,  schopnou bod do programu prosadit.  Nedokáže se však zřejmě domluvit na jménu kandidáta, kterého by byla schopna ovládat.  Źádný návrh nikomu nesdělila.
V rámci zastupitelstva se otevřeně nekomunikují témeř žádné infomace (VHČ, otázky rezingnace místostratosy, majetkové poměry a závazky starosty – dle Morálního kodexu ANO 2011, plánování výstavby a objízdných tras…)

Komise pro Otevřenost paralyzována
komise je plná zastánců otevřenosti úřadu MČ, její předseda z ANO 2011 ji však nesvolává.

Kdo tedy má zajem udržovat Prahu 21 ve stavu akutní paralýzy – ochrnutí a neschopnosti konat?

Ing. Michael Hartman
zastupitel za Otevřený Újezd

Související příspěvky