Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Jednou větou z Újezda ve středu 25.2.2015

Středeční rubrika Jednou větou je věnována Újezdu nad Lesy.
Újezd nad Lesy k datu 25.2.2015: na dnešní odpoledne svolal starosta Růžička zastupitele k projednání změny jednacího řádu Zastupitelstva, nová Rada MČ zadala do územního plánu Prahy tři nové změny – všechny představují  přeměny parcel ( například lesní plochu nebo veřejnou vybavenost) na obytnou zástavbu, Školské poradenské středisko Masarykovy ZŠ  stále zůstává v nejistotě, zda jej MČ podpoří do doby získání dalšího externího grantu, který jeho provoz financuje, probíhá správní řízení o povolení kácení dalších sedmi lip na hlavní – na úřední úkon ohledání na místě se sice nedostavil žadatel ( tj. MČ P21 standardně zastoupená Odborem majetku a investic OMI), ale zato tři zástupci státní správy z Odboru životního prostředí a dopravy včetně vedoucího Ing.Březiny – záměr žadatele zůstal neznámý a řízení se tedy prodlužuje, výběrové řízení na místo koordinátora MČ P21 po odchodu Bc. Hájkové z úřadu bylo vyvěšeno na úřední desce 3.2. s termínem podání žádostí do 18.2., před tímto termínem bylo výběrové řízení dne 11.2. zrušeno,  na obecním webu v Aktualitách se přestaly zveřejňovat informace pro občany, újezdská ODS zmizela ze své nástěnky u bočního vchodu úřadu.

Související příspěvky