Jednou větou z Klánovic v úterý 22.3.2016: ohlédnutí za besedou o parkování u nádraží, netopýři a pozvání do KC Nová Beseda

Minulé pondělí se v KC Nová Beseda konala veřejná beseda o možnostech parkování u nádraží. Hostem Ing. Karla Horníčka, starosty Klánovic, byl Ing. Petr Horský ze společnosti M.O.Z. Consult, odborník na problematiku parkování ve městech ( pozvánka ON 9.3.2016 ZDE). Přes různé názory z pléna a občanské i odborné připomínky byla diskuse záviděníhodně kultivovaná, se zohledněním strategie Prahy a Středočeského kraje, rozvoje jak Klánovic a Újezda, ale především nejbližšího okolí, které nejvíce „zásobuje“ parkoviště a přilehlé ulice na obou stranách trati. Výsledkem besedy bylo upřesnění dalšího směřování řešení k „měkčím variantám“, tj. zefektivnění stávajícího stavu a dopravních opatření.

Velkokapacitní sběrná parkoviště či parkovací domy  jak na klánovické, tak na újezdské straně byly shodně označeny jako nejhorší možné varianty, které by nijak nezlepšily podmínky pro parkování místních, ale naopak do obou lokalit by přivedly několikanásobně zvýšený příliv aut ze Středních Čech, nevratně by zničily okolí nádraží, neúměrně by zatížily obyvatele i životní prostředí a navíc by jakkoli velká kapacita ( pro niž ale není místo ani v Újezdě, ani v Klánovicích – pouze za předpokladu vykácení části Klánovického lesa !!!) nikdy nestačila a generovala by další dopravní komplikace na klánovické i újezdské straně. V současné situaci je obětování Klánovic, nebo Újezda – městských části s exklusivitou zahradních a vilových okrajových částí Prahy – a přeměnění jejich infrastruktury na sběrné parkoviště pro okolní obce hloupým, škodlivým a zcela nekoncepčním nesmyslem.

To ovšem neznamená, že projekt P+R či parkovacích garáží, který zadala újezdská radnice během svého ročního působení pod vedením pana Růžičky (odvolaný starosta za ANO), stále není ve hře a že není pro dopravní situaci, kvalitu bydlení a kvalitu životního prostředí v Újezdě i Klánovicích reálnou hrozbou. Proces zadání a vytvoření studie byl Újezdem zahájen v r. 2015  a bude se dále projednávat, včetně tlaku zainteresovaných osob a skupin ( např. Dopravní komise MČ P21), prosazujících toto nákladné, neprozíravé  a devastující „hard“ řešení.

Téma parkování u nádraží je k nalezení na webu MČ Praha-Klánovice ZDE a pro Klánovický zpravodaj budou výstupy březnové besedy zpracovávat paní Mikušová a paní Jochová. V Újezdě se tématu průběžně věnují pouze Otevřené noviny.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V KC Nová Beseda si při kávě a jiných dobrotách můžete do konce března prohlédnout výstavu Futuric visions. Od dubna se můžete těšit na výstavu Pohádky tisíce a jedné noci Hedviky Vilgusové.  Dnes večer vyprodala Besedu Halina Pawlovská, na středu 23.3. si rezervujte poslední vstupenky na kino Dvojníci s Ondřejem Sokolem v hlavní dvojroli a na pomlázkové pondělí 28.3. na Obecnou školu k narozeninám Zdeňka Svěráka. Program KC Nová Beseda na duben zveřejníme v příštím týdnu. Upravená otevírací doba v březnu: Po-Pá: 10:00-13:00 a 15:00-22:00, So-Ne: 14:00-20:00

160218futuristic_vision5

a dobrá zpráva z Klánovic na závěr:  při kácení  borovice před sportovní halou, která byla poškozena těžkými únorovými závějemi, byla nalezena kolonie hnízdících netopýrů. Hnízdo zůstalo nepoškozeno, zvířata nebyla zraněna a převzala je Záchraná stanice hl. m. Prahy.

boronice k hnízdem netopýrů

 

Související příspěvky