Dál nic – názor z druhé strany

Na místo starosty Klánovic jsem přišel z ŘSD ČR, kde jsem 35 let pracoval nejdříve jako projektant, dále v územním plánování. Podařilo se mi zde v 80. letech vydupat oddělení ochrany životního prostředí. Byl jsem tedy od počátku 90. let u počátku procesů EIA na většinu významných silnic plus silnic třídy R v Čechách. Tehdy se snažila vláda co nejrychleji zavést evropský proces EIA posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Jeho znění se v 99 % nelišilo od současného. Ten byl následně při vstupu do EU v roce 2001 novelizován a změny spočíval pouze ve dvoukolovém řízení a stanovení omezené platnosti. Následně jsem i u důležitých staveb spolujednal s bruselskými úředníky o věcných problémech dokumentací EIA u důležitých komunikací. Odpovědí byly vždy jen fráze o důležitosti životního prostředí.

1.  „Zastaralé studie o vlivu na životní prostředí“ jsou z toho důvodu, že po nich následují další a další stupně projektové dokumentace, ve kterých se vliv na ž.p. stále aktualizuje a zpřesňuje. Projednávat a porovnávat s jinými variantami ve stavu těsně před zahájením opět v procesu EIA je pouze formální gesto, které stojí peníze a čas a kromě odškrtnutí bruselskými úředníky nemá žádný význam.

2.   Silnice a dálnice jsem kdysi sám plánoval a dále investorsky řešil. Je to celkem pragmatický proces nahrazování silnic z doby Josefa II a Marie Terezie za kapacitnější, bezpečnější a konečně i environmentálně příznivější trasy. S atmosférou a směřováním společnosti to nemá nic společného. Trasování je stejné, jako bylo za bolševika, jen investiční příprava trvá mnohonásobně déle.

3.  V křižovatce 511 a I/12 se mimoúrovňově kříží dvě vícepruhové komunikace plus připojuje stávající ulice Dolní Počernice – Běchovice. Takové křižovatky bývají logicky obrovské a komplikované. Když jsem koncem 90. let seděl v újezdském sále při projednávání procesu EIA na přeložku I/12, nebyly k ní žádné připomínky. Jediný problém byl, že tehdejší starosta Koloděj nechtěl být na ni napojen a zástavba se následně dále přibližovala k její trase. Po dalších komunálních volbách bylo vše naopak a tato křižovatka se opět doplňovala. Přitom starosta Sibřiny přesvědčoval, že před bankrotem obce jej zachrání pouze výstavba obytných domků těsně u nejzatíženější křižovatky, kde si on sám postaví příslušné protihlukové valy. Neustále se měnící postoje obcí plus mnoho dalších obstrukcí jednotlivých obyvatel nejvíce přispěly ke skluzu daných termínů.

4.   Zdejší území, i ve větších vzdálenostech kolem Prahy, je nesmírně hustě obydleno. Navrhnout zde průchodnou kvalitní trasu znamená pouze držet se té, která je dlouhodobě územně chráněna. Porovnávání s dalšími, kde si lidé v dobré víře již postavili své domy, je jen formální proces, který by sám zpochybňoval logiku územního plánování. Plus obecně platí pravidlo – čím vzdálenější okruh nebo obchvat – tím méně dopravy přenese z vnitřního města. Praha musí mít toto pravidlo obzvláště na zřeteli, protože městský okruh je stavěn místy pouze jako čtyřpruhový.

5.    Zákon z roku 2015 nestanoví žádné přísnější požadavky. Základní rozdíl je v tom, že celý proces EIA bude již podléhat správnímu řízení. Do té doby se jednalo o odborné stanovisko s garantem MŽP. Zkuste odhadnout, jestli proces jako správní řízení, kde se dá proti stanovisku dále odvolávat, celý proces zkrátí nebo urychlí.

6.   Česko se průběžně snaží o to, aby byly respektovány jeho zákony, které jsou kompatibilní se směrnicemi EU. Muži, kteří již počátkem 90. let spěchali s tím, aby se stavby v Československu stavěly podle evropských pravidel, by dnes asi zírali, že tato snaha se dnes chápe jako naše minus.

Obecný problém investiční silniční a dálniční výstavby je, že v ČR není žádný novinář, který by se na tuto oblast dokázal fundovaně zaměřit. Proto čerpání z podobných dostupných článků se musí brát velmi a velmi opatrně. Jediné docela kvalitní články z této branže jsem četl v časopise ECHO.

V Klánovicích 29.2.2016, Ing. Karel Horníček

 

Článek „Dál nic aneb…“ z 22.2.2016 si přečtěte ZDE.

V rubrice Názor zveřejňujeme přípěvky, které splňují pravidla vydávání příspěvků v ON a vyjadřují osobní názor autora, nikoli nutně názor Otevřených novin. Příspěvky  zveřejňujeme bez redakčních zásahů a autorům za příspěvky děkujeme.

 

Související příspěvky