Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Jednou větou z Běchovic v pátek 10.7.2015

Běchovice k datu 10.7.2015:

byla dokončena stavba nové železniční zastávky Běchovice – střed, v provozu má být až s platností nového jízdního řádu od prosince 2015;

beuv_situace_s1_2015-06-30

od září 2015 zavádějí Běchovice elektronickou službu pro občany „COMMUNAL REPORTER“ pro jednoduché monitorování závad a nešvarů v obci a odesílání přímo MČ Běchovice ke zjednání nápravy;

vyšel prázdninový Život Běchovic ZDE, z jehož obsahu vybíráme:

Doplnění informace ze ŽB k tématu Přeložka I/12:

7

Související příspěvky