Jak se plánuje město, aneb pět novinek z IPRu

 

1.Nejpodrobnější analýza území Prahy je nově k dispozici přehledně na jednom místě. Obsahuje zejména informace o dopravě, životním prostředí, technické infrastruktuře, obyvatelstvu, ekonomice města a o cílech udržitelného rozvoje měst.
Podívejte se na www.iprpraha.cz/uap

2.Co zohlednit při zkvalitnění sídlišť
Každé sídliště je jiné a vyžaduje individuální přístup, proto také neexistuje žádný univerzální recept, který by nabídl obecně platné, jednoznačné řešení. Přesto lze vysledovat řadu společných charakteristických znaků, které sídliště odlišují od zbytku města. Tady jsou principy, které určují současnou kvalitu, od technických ke komplexním:
1. bydlení,
2. dopravní infrastruktura,
3. technická infrastruktura,
4. zeleň,
5. sociální vybavenost,
6. majetkoprávní vztahy a správa,
7. vztah sídliště a města/krajiny,
8. vztah sídliště a centra města,
9. paměť,
10. obraz sídliště.

Pracovníci z IPRu se nyní zaměřili na kvalitu života na sídlišti a zpracovali Koncepci veřejných prostranství pražských sídlišť. Za úkol si dali zjistit možnosti, jak zatraktivnit sídliště, aby je lidé více obývali a žili v nich, než aby 
z nich odjížděli... do této multioborové debaty chce pak zapojit další aktéry, tedy samotné obyvatele, iniciativy, investory a vedení všech městských částí včetně magistrátu.
Zdroj: http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/bydleni-na-sidlisti-jak-ho-zprijemnit-20150711.html

3.Praha se účastní unikátního projektu Morgenstadt: City Lab. Experti z německého vědecko-výzkumného Fraunhoferova institutu zde strávili dva týdny, během nichž mluvili se zástupci města, univerzit i byznysu. Praze by měli pomoci při tvorbě dlouhodobého strategického plánu. Navrhují třeba vznik inovační čtvrti, která by propojila univerzity a firmy. Více ZDE.

4.Fakulta architektury ČVUT v Praze hostila od 13. do 16. července 2015 největší každoroční setkání odborníků na územní plánování a urbanismus, kongres Asociace evropských vysokých škol urbanismu a územního plánování AESOP 2015. Tématem letošního kongresu bylo hledání odpovědnosti. Více ZDE.

5.Revitalisace Karlova náměstí – informace a studie ZDE.
DISKUTUJTE s tvůrci koncepční studie:
24. a 25. června od 12:00 do 18:00 hodin v informačním stánku na Karlově náměstí (na vyasfaltované ploše v jižní části parku)

Související příspěvky