Úvodní stránka 30 ZPRÁVY 30 Aktuality 30 Inspirace pro připomínkování podloudné verze stavebních předpisů paní Krnáčové

Inspirace pro připomínkování podloudné verze stavebních předpisů paní Krnáčové

Nevíte si rady, jak připomínkovat developersky vstřícnou verzi Pražských stavebních předpisů paní Krnáčové? Nechte se inspirovat třemi velkými sdruženími: Auto*Mat, Arnika a Pražské matky:

Občanská sdružení připomínkují Pražské stavební předpisy.
Posílají Krnáčové Stropnického verzi

Tisková zpráva ze dne 25.8.15

Vratislav Filler, Auto*Mat, vratislav.filler@auto-mat.cz, 776 362 395
Jakub Holzer, Auto*Mat, jakub.holzer@auto-mat.cz, 728 891 602
Vendula Zahumenská, Arnika, 608 002 765
Jarmila Johnová, Pražské matky, 721 761 474

Občanská sdružení Auto*Mat, Arnika a Pražské matky zaslala primátorce v rámci probíhajícího projednávání Pražských stavebních předpisů obsáhlou připomínku (1), jejímž obsahem je text PSP v podobě, jak jej na jaře připravila pracovní skupina Matěje Stropnického.

“Přijme-li primátorka naše připomínky, stavební předpisy se tím výrazně zkvalitní,” (2) uvedl Vratislav Filler z iniciativy Auto*Mat: “Bude tím zapracován výsledek několikaměsíční práce odborného panelu, který byl navíc již projednán městskými částmi a bylo u něj požádáno o notifikaci EU, kterou vyžaduje Ministerstvo pro místní rozvoj. Navíc v něm nejsou některé chyby, na kterých může MMR Radou přijatou verzi shodit.”(3)

Občanská sdružení žádají, aby byla jejich připomínka věcně vypořádána ve všech bodech, kde se liší znění přijaté Radou a předložené radním pro územní rozvoj.

Podle Jarmily Johnové ze sdružení Pražské matky musí PSP přispívat i ke snižování emisí skleníkových plynů a polutantů poškozujících zdraví pojímáním nemotorové dopravy – chůze a cyklistiky – jako základního způsobu městské mobility. “Nerespektování těchto požadavků by mohlo v nedaleké budoucnosti vést k neobyvatelnosti města,” varuje Johnová.

“Způsob, kterým byly přepracované stavební předpisy shozeny ze stolu a nahrazeny novou verzí, je absolutně nepřijatelný,” myslí si Vendula Zahumenská, právnička sdružení Arnika. „Obáváme se, zda, to není předzvěst toho, jak se odteď bude v Praze rozhodovat. Problémy přece není možné řešit tak, že odstraníme ty, se kterými nesouhlasíme a nahradíme je těmi, kdo umějí přikyvovat,“ dodává Zahumenská.

Součástí připomínek jsou především požadavek na navrácení institutu plánovací smlouvy umožňující dohodu samosprávy se stavebníkem o výstavbě veřejně prospěšných zařízení, zrušení ústupku při regulaci billboardů ohledně vícestranných panelů nebo požadavek na přísnější výškovou regulaci ve stávající zástavbě.

Kromě toho jsou doplněny návrhy na lepší obsluhu veřejnou dopravou nebo pěšky, požadavky na zřizování moderních systémů hospodaření s energiemi tam, kde je to vhodné nebo požadavky na zřizování přípojek na vysokorychlostní internet.

Přílohy:

1) Znění připomínky a doprovodný dopis ZDE

2) Vybrané změny navrhované občanskými sdruženími:

1. Navrácení institutu plánovací smlouvy, jenž byl ze schváleného znění vypuštěn.
2. Jasnější výšková regulace.
Je znemožněno zneužívání již vystavěných nadměrných budov v okolí k tomu, aby se na ně stavebník odvolával jako na obvyklou výškovou hladinu v lokalitě.
3. Modernější požadavky na dopravní obsluhu
Rozsáhlé objekty s velkým pohybem osob se umisťují přednostně do oblastí dobře obsloužených veřejnou dopravou.
Zástavba v území musí být dostupná pěšky, veřejná prostranství musí být propojena tak, aby byla zajištěna prostupnost území pro pěší a cyklistický pohyb.
Požaduje se zřizování preferenčních opatření pro veřejnou dopravu.
Při výstavbě v památkové rezervaci lze stavět veřejné parkovací kapacity jen, kompenzuje-li to parkování v ulicích.
V kapacitních garážích musí být 5% stání vyhrazených pro vozidla s alternativními pohony.
Zavádí se povinnost zřizovat alespoň jedno místo pro uschování jízdního kola na byt.
4. Vyšší standard pro veřejná prostranství.
Požadavek na výsadbu stromů či zeleně i ve vedlejších ulicích.
Požadavek na architektonické ztvárnění protihlukových stěn.
5. Požadavky na výstavbu v souladu s životním prostředím
Požadavek na hospodárné a ekologicky šetrné hospodaření s energiemi v nových stavbách.
Je-li to vhodné, zřizuje se u staveb systém pro zpětné využití srážkových vod a systém pro zpětný zisk tepla z odpadních vod.
6. Reklama
Vícestranné reklamní panely se započítávají celou svou plochou.
7. Ostatní
Jsou začleněny požadavky na zajištění infrastruktury pro vysokorychlostní internetové připojení.

3) Některé chyby v Radou přijatém znění PSP, které mohou vést MMR k jejich zastavení:

Vypuštění §1 (5), v rozporu s nařízením vlády č. 339/2002 Sb.
V §6 Nebyla vypuštěna obtížná definice zátěže území, jak požadovalo MMR
V §8 a 9 ponechání nevhodných definic kolidujících se stavebním zákonem, což bylo MMR vytýkáno.
§45 ve schváleném znění nesplňuje požadavky MMR na proslunění, což může být snadno použito k zneplatnění PSP ze strany MMR.

XXX

Do 31.8.2015 je termín pro odeslání připomínek.
Výše zmiňovaná sdružení je odeslala na sekretariát primátorky, který měl být dle slov paní Krnáčové zpracovatelem podloudné verze předpisu. Doporučujeme je odeslat též na standardní místo, kam se odesílaly připomínky nedávno, při řádném řízení zákonné tzv.“Stropnického“ verze, tj:

elektronicky na adresu psp@ipr.praha.eu
doručení vám IPR automaticky potvrdí,

případně písemně na adresu:

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57, Praha 2, 128 00
Označené zkratkou „PSP

 

Podrobnosti o uživateli Zita Kazdová

MUDr. Zita Kazdová dobrovolnice v neziskovém sektoru, původní povolání stomatolog Přemýšlejme globálně, čiňme se lokálně – naše okolí i svět zázračně prokouknou!

Odeslat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude publikována. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Přestupní terminál Úvaly: cíl a výsledek architektonické soutěže

Železniční zastávka Úvaly patří mezi jedny z nejvíce vytížené železniční zastávky na trati Kolín – Praha. Proto již při rekonstrukce koridoru v letech 2015 – 2017 město Úvaly intenzivně spolupracovalo ...