Informace k rekonstrukci Nachlingerova parku v Úvalech

Rekonstrukce Nachlingerova parku
„Koncem měsíce listopadu zahájí město Úvaly plánovanou rekonstrukci Nachlingerova parku. Důvodem rekonstrukce je, aby nedošlo ve střednědobém horizontu k rozpadu aktuální dřevinné kostry parku a významnému narušení prospěšných funkcí, které jsou na park vázány, jako jsou funkce ekologická, mikroklimatická, hygienická, estetická, rekreační a další.

Prvotní přípravné práce, které provede pan Karbulka spočívají v odstranění slabých, chřadnoucích, podprůměrných, neatraktivních, uschlých a nežádoucích jedinců stromového i keřového patra v rámci běžné údržby dle průzkumů a návrhu Ing. Lukáše Štefla, Ph.D. Navazovat bude v lednu společnost JIB s.r.o., která bude pokračovat v kácení vzrostlých neperspektivních a nebezpečných dřevin. U některých dřevin bude provedena redukce korun a ořez suchých větví. Vše opět v souladu s projektovou dokumentací pana Štefla.

Od března roku 2018 bude následovat výsadba nových dřevin. Dle bilance navržených zásahů bude pokáceno 51 stromů, ošetřeno řezem 65 stromů a nově vysazeno 250 domácích druhů dřevin. Dále během rekonstrukce parku vznikne nová mlatová cestička přes park, který bude ještě oživen dětskými a sportovními prvky. Nová tvář Nachlingerova parku jistě přispěje k Vašim příjemně stráveným relaxačním chvílím.“

zdroj: Město Úvaly

 

Související příspěvky