Informace, inspirace, pozvánky z Úval v pondělí 28.11.2016: výsledek tahových zkoušek lip na náměstí, dotace na kanalizaci, řízení trati, kulturní pozvánky

Tahové zkoušky tří lip na náměstí Arnošta z Pardubic dopadly špatně a zvětšily se otazníky nad jejich osudem – veřejná informace a protokoly o jednotlivých stromech ke stažení na webu města ZDE.

Po dlouhých přípravách a jednáních získaly Úvaly dotaci Ministerstva zemědělství na kanalizaci v rozsáhlé oblasti Hájovna, Nad Okrájkem a Horova.

V současné době tedy víme, že máme „přiklepnutou“ dotaci, máme stavební povolení, vysoutěženého zhotovitele, víme náklady celé akce – cca 36 milionů Kč. Pokud zastupitelstvo města schválí 8. prosince rozpočet 2017 a bankovní financování, budeme moci již na jaře 2017 zahájit stavbu, která by měla být nejpozději do půlky roku 2018 dokončena.

„Od 17. října 2016 je provoz v úseku Běchovice – Úvaly modernizovaném za více než 1 mld. Kč řízen ne místně, ale dálkově. Provoz řídí dispečeři z nového Centrálního dispečerského pracoviště v Praze na Balabence.“ Celou úvahu nad modernizací naší trati najdete na UVALY.cz ZDE.

Kulturní pozvánky do Úval na začátek prosince 2016:

zdroj: Město Úvaly, UVALY.cz

Související příspěvky