„Finančně dostupné bydlení – sdílená odpovědnost veřejného a soukromého sektoru“: 12. – 13.10.2016

ZAJÍMÁ VÁS

  • Jakou roli bude ve výstavbě finančně dostupného bydlení hrát soukromý sektor? Jakým způsobem bude spolupracovat s veřejnoprávními subjekty?
  • Jaká je a v budoucnu může být role státní správy a obecních samospráv v tomto procesu?
  • Jakým způsobem plánuje veřejná správa zlepšit dostupnost bydlení pro ekonomicky slabší domácnosti, které však již nespadají mezi cílové skupiny zákona o sociálním bydlení?
  • Jakým způsobem budou zajištovány finanční zdroje pro finančně dostupnou bytovou výstavbu?
  • Za jakých podmínek budou banky připraveny tyto projekty financovat? Jak je stát připraven stát se finančním garantem dostupné bytové výstavby?

Přijměte pozvání na seminář spojený s workshopem k tématu „Finančně dostupné bydlení – sdílená odpovědnost veřejného a soukromého sektoru“.

Seminář se uskuteční ve dnech 12. – 13. října 2016 v Praze a je pořádán Fakultou architektury ČVUT, občanským sdružením PragueWatch a ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR.

Více informací naleznete v pozvánce níže a na odkaze: http://affordablehousing.cz/

 

Související příspěvky