Dobré zprávy z okolí – díl 7

Praha: Do práce na MHMP na kole
V rámci kampaně Do práce na kole sestavilo 60 zaměstnanců MHMP 16 soutěžních týmů a během května 2015 společně ujeli 11 248 km při cestách do práce. Osobně se kampaně zúčastnil náměstek primátorky pro územní rozvoj Matěj Stropnický. Magistrát zřídil pro své zaměstnance v obou hlavních budovách parkování pro kola a zpřístupnil sprchy. V brzké době by mělo dojít k navýšení počtu parkovacích míst pro kola a k zastřešení venkovních stojanů.

ROW55edc2_stepaneknakole

Praha 14: Prevence prodeje tabáku a alkoholu dětem
MČ P14 přistoupila k preventivnímu projektu, jehož cílem je předcházet užívání alkoholu a tabáku dětmi mladšími 18 let. Projekt byl zaměřen na večerky provozované převážně občany Vietnamu, jejichž neznalost právních norem a nařízení může vést k porušování zákona.
Strážníci obcházeli zmiňované provozovny a prodejcům rozdávali nejen informační letáky v českém a vietnamském jazyce, ale také cedule určené zákazníkům. Smyslem projektu je preventivně působit na prodejce – a potažmo i na zákazníky – s cílem omezit prodej návykových látek dětem a mládeži z Černého Mostu, Kyjí a Hloubětína. Překlad materiálu zajistilo Integrační centrum Praha, o.p.s.
Praha 14: Proti prodeji alkoholu a tabáku dětem a mládeži

 

Praha: Hlavní město se začíná připravovat na stárnutí svých obyvatel
Rada hl.m.P. v červenci 2015 schválila vznik odborné komise pro otázky seniorů. Do komise jsou přizváni odborníci na problematiku stárnutí, zástupci spolků hájících zájmy seniorů i ředitelé pražských domovů pro seniory. Vznik komise je v souladu se strategií hlavního města věnovat se demografickým změnám na odborné úrovni a výstupy z těchto diskuzí zapracovat do dlouhodobých strategických plánů Prahy.

logo_mhmp

ČR:  Obrat ve vztahu k neziskovkám a dobrovolníkům – konečně!
Koncem července schválila vláda Státní politiku vůči neziskovým organizacím do roku 2020. Jedná se o první dlouhodobější koncepční materiál rozpracovaný až do jednotlivých opatření na podporu neziskového sektoru. Poprvé na něm také spolupracovali zástupci neziskových organizací. Vedle daňových výhod pro dlouhodobé dárce řeší například i podporu dobrovolnictví. Práce odváděná dobrovolníky zadarmo by se měla započítávat do příspěvku, kterým se musejí neziskové organizace podílet na spoluúhradě dotovaných projektů.

A jedna zajímavá a velkorysá pozvánka nakonec:

Pro starosty a zastupitele malých obcí, rurální podnikatele a studenty vysokých škol je určený seminář „Inovativní podnikání na venkově“, který se koná 18. – 20.9.2015 v Českém Krumlově. Organizuje Centrum pro otázky životního prostředí UK, ubytování i stravování je hrazeno z Norských fondů, které tento projekt podporují.

PONAVE 2zdroj: NSZM a Diakonie ČSE

náhledový obrázek:
na magistrát? jedině na kole!
Mgr. Petr Štěpánek, Csc.,  starosta Prahy 4 (SZ)

Související příspěvky