Doba dřevěná – projekt věnovaný českým lesům

„Mnoho generací lesníků a dřevařů, kterým byly a jsou naše lesy drahé. Snad nikdy nenastal čas, kdy by byly pleněny a vytěžovány bez rozmyslu. Bez vědomí, že co lesu vezmeme, musíme mu i vrátit. Že za stromy, které vykácíme, je třeba vysadit nové. Jinak o své zelené bohatství dříve či později přijdeme. Tento prozřetelný přístup je třeba ocenit o to více, že ještě před relativně krátkou dobou neměl nikdo zdání, že klimatické změny před nás postaví nutnost hledání zdrojů nových, obnovitelných. A že to budou právě lesní porosty a jejich dřevo, které dokážou ochránit…“ více http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-kdo-v-republice-nastolil-dobu-drevenou

Zdroj: Ekolist

Tento článek je součástí projektu DOBA DŘEVĚNÁ, který má za cíl zlepšení povědomí široké veřejnosti o pozitivech a přidané hodnotě našich lesů a má ukázat, jak se o něj naši lesníci, a nejen oni, starají. Kampaň byla zahájena v listopadu 2017 a poběží do ledna 2018.

Související příspěvky