Chytrost je vlastnost, moudrost je ctnost. Kázání Mons. Halíka při rozloučení s knížetem u sv. Salvátora ve čtvrtek 14. prosince 2023

Po zaslouženě státnickém obřadu v katedrále děkujeme Bohu za Karla Schwarzenberga na místě, kde si to přál a jak si to přál, na místě, kde se s námi mnohokrát modlil a kde mu bylo dobře – a kde i nám s ním bylo vždy dobře. V akademické farnosti, v kostele Nejsvětějšího Salvátora.

V poslední hře Karla Čapka se matka a její dva synové dohadují, co to znamená dělat pořádek. Kornel, pravičák a konzervativec říká: „Dělat pořádek znamená dát věci tam, kde byly.“ Petr, levičák a revolucionář říká: „Dělat pořádek znamená dát věci tam, kde mají být.“

Matka však říká: „Dělat pořádek znamená dát věci tam, kde je jim dobře.“

Zmiňoval jsem už ony profese, ke kterým se hlásil: lesník a hostinský. Snažil se o to, aby lesu bylo dobře a aby nám bylo dobře v přírodě i s druhými lidmi. I jako politik měl na mysli a srdci především to, aby bylo ve společnosti dobře.

Nebyl jen politikem, který se snaží urvat pro sebe a svou stranu co nejvíce moci, nýbrž státníkem, který cítil zodpovědnost za dobro státu a společnosti jako celku. 

Ano, měli jsme a máme také některé chytré a schopné – někdy všeho schopné – politiky, ale postrádali jsme od Havlových dob státníky. Na rozloučení s Karlem Schwarzenbergem připadlo ve čtvrtek čtení o Šalamounovi, který prosil o to, co je pro vladaře (státníka) podstatné: moudrost srdce. Politikovi stačí chytrost, státník musí být moudrý.

Karel Čapek píše v Knize apokryfů o podstatném rozdílu mezi chytrostí a moudrostí: Můžeme říci „chytrý zloděj“, ale nemůžeme říci „moudrý zloděj“. Chytrost je vlastnost, avšak moudrost je ctnost.

Karel Schwarzenberg byl moudrým hospodářem.
Ztělesňoval důležitou ctnost – cnost solidarity. Pomáhal ohromnému množství lidí, ale měl vždy jednu podmínku: ať se o tom nemluví.
Bral velmi vážně slova evangelia: Když dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou

Nedostatek solidarity ohrožuje náš svět. Doma máme nyní před očima odbory a opozici, vydírající bez skrupulí a bez zodpovědnosti stát v době krize a mezinárodního ohrožení. Amorální populističtí politici v Maďarsku a nyní i na Slovensku podrývají solidaritu Evropy s Ukrajinou a podceňují smrtelné nebezpečí rozpínající se agresivní velmoci. Zastírají sobě i druhým, že pokud by nebyla zastavena ruská genocida na Ukrajině, Putinova válečná mašinerie se povalí dál – a odolat může jen pevně sjednocená, solidární Evropa.

Karel Schwarzenberg dovedl odpouštět.
V jednom okamžiku své politické dráhy se setkal s takovou mírou podlosti a podrazů, s níž zřejmě nepočítal.
A i to dovedl odpustit. Mstivost mu byla zcela cizí.

Karel Schwarzenberg nám znovu připomněl mravní odkaz sametové revoluce.
V době populistických lží je to především úcta k pravdě.

Četli jsme evangelium o Ježíšovi před Pilátem: příběh o po celé dějiny trvajícím konfliktu mezi pravdou a cynismem moci. „Pravda? Co to je? Kolik váží pravda? Kolik má peněz a vojáků, kolik má médií a voličů?“

Nikdy nezapomenu na televizní rozhovor, který jsem měl se dvěma českými politiky v době nemravné opoziční smlouvy. Když jsme vyšli ze studia, zeptal jsem se jednoho z nich: „Teď jsme tu jen mezi čtyřma očima. Řekněte mi, vy přece víte, že všechno, co jste tam teď celou hodinu říkal, není pravda?“ Podíval se na mne s pohrdavou útrpností. „Pravda? Pravda?“ – vyslovil to s opovržením jako sprosté slovo. „Já mluvím ke svým voličům, druhá strana ke svým.“ Přeloženo: Nás vůbec nezajímá, co je pravda. My máme od agentur spočítáno, co chtějí slyšet naši potenciální voliči – a tak jim to říkáme. Oni nám dají své hlasy. To je celé – a kdo to nechápe, ať se nám tady neplete pod nohama.

Večer potom jsem si znovu četl tu pasáž z Janova evangelia. „Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil, abych vydal svědectví pravdě.“

V jedné české velikonoční písni zpíváme: „Pravda malé místo má všude po všem světě.“
Ano, tak tomu je i dnes. Proto pravda potřebuje svědky. Potřebuje ty, kteří se nebojí a staví se na její stranu.

Související:

Tomáš Halík při státním pohřbu Karla Schwarzenberga, 9. prosince 2023 v katedrále sv.Víta, Václava a Vojtěcha:

 

Doporučujeme:
https://www.farnostsalvator.cz/

 

Související:
Záznam pohřbu Karla Schwarzenberga 9.12.2023 (Přenos Tv Noe)

 

Předchozí v ON:

S knížetem se můžeme rozloučit do pátku v kostele Maltézských rytířů, pohřeb bude v katedrále v sobotu 9. prosince 2023. AKTUALIZACE

Související příspěvky