Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Po několikaleté přípravě Praha kupuje Trojmezí. Je to záchrana nebo konec poslední přírodní lokality na pomezí Prahy 4, 10, 11 a 15?

Praha se stane vlastníkem cenného pozemku u meandrů Botiče v Hostivaři, plánuje velkou revitalizaci celé lokality

Tato lokalita, známá jako Trojmezí, je významnou rekreační lokalitou například pro obyvatele Chodova, Spořilova, Hostivaře či Záběhlic. Větší část území zasahuje do přírodního parku Hostivař–Záběhlice.

V minulosti si jak vlastníci, tak občanská sdružení nechali pořídit na území několik studií, ale žádný návrh nenalezl potřebnou shodu. V dubnu roku 2021 proto Praha společně s dotčenými městskými částmi uzavřela memorandum o společném postupu při využití území Trojmezí. Následně Rada hl. m. Prahy zadala Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) zpracování krajinářské studie, která navrhne konkrétní využití pro nezastavitelnou část území.

Celý projekt se týká revitalizace zanedbaného a těžce prostupného území v příjemné místo pro bezpečný pohyb a pobyt. Jeho hlavním cílem je citlivá úprava lokality coby cenného krajinného celku s důrazem na péči o přírodní hodnoty v souladu s okolním prostředím. Postupně budou navrhovány možnosti rozvoje rekreačních aktivit s ohledem na ochranu krajiny, prověření podmínek zachování zemědělského hospodaření v ohleduplné formě a zjištění eventuality komunitního zahradničení. Ruku v ruce s tím by se zde mohly také konat příležitostné environmentální vzdělávací programy a měly by být obnoveny sítě pěších cest a cyklotras.

Rada hl. m. Prahy na svém pondělním jednání (5. 6. 2023) doporučila koupi pozemku v této lokalitě o výměře 23 590 m².

Celou info najdete v tiskové zprávě pražského radního Adama Zábranského (Piráti)
na praha.eu, 6. 6. 2023 ZDE.
Náhledový obrázek: Trojmezí mapa, zdroj: MČ Praha 4  zde.


Předchozí k tématu:

2021
Praha uzavře s městskými částmi dohodu o Trojmezí

 

Podrobnou informaci o projektu  Trojmezí 2021 – 2023
najdete na stránkách IPR Praha ZDE.

 

Související info:

[box type=“shadow“ ]
Lokalita zvaná „Trojmezí“ je nezastavěné území o celkové rozloze přes 2 500 000 m2 na pomezí Prahy 10, 11 a 15, obklopené ze všech stran sídlišti Chodov, Spořilov, Záběhlice, Zahradní Město, Hostivař a Košík. Jeho část leží v Přírodním parku Hostivař-Záběhlice. V nivě Botiče se také nalézá Přírodní památka Meandry Botiče a biokoridor Územního systému ekologické stability.

Snahy o zastavění této lokality nejsou nové. Vše začalo někdy v roce 2004, kdy se okolní městské části spojily a společně podaly podnět ke změně územního plánu. Vzhledem k tomu, že městské části nedodaly včas podklady pro projednávání tohoto návrhu, bylo tehdy projednávání změny odloženo…

Zdroj: Arnika.org, 2013, ZDE.
[/box]

 

Související příspěvky