Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Česká města a obce se pořád mohou připojit k evropské chartě o rovnosti. Ale zajímá to vůbec místní politiky?

Chceme Vás upozornit na českou verzi Evropské charty za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích. Jde o dokument Rady evropských samospráv a regionů (CEMR) z roku 2005, přesto stále stojí za pozornost, téma úzce souvisí, jak s kvalitou života obyvatel měst a obcí, tak i samotných úřadů.

Připojit se k této Chartě přináší pro obce a města především příležitost sdílet dobrou praxi a možnost informovaněji uvažovat a zavádět postupně opatření, která rovnosti žen a mužů přispívají. Víme, že řada měst a obcí pozornost rovnosti žen a mužů věnuje, zejména v oblasti slaďování pracovního a rodinného života, péči o veřejný prostor, v oblasti služeb a jinde. 

Více informací k Chartě je také zde: https://charter-equality.eu/

Budeme rádi, pokud Vaše město či obec zaujme možnost připojit se k mezinárodní Chartě.

Zdroj: NSZM
Otevřená společnost, o.p.s.
www.otevrenaspolecnost.cz
www.facebook.com/otevrena.spolecnost

 

Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích je dokumentem adresovaným místním a regionálním samosprávám v Evropě, které jsou vyzývány k jejímu podpisu a veřejnému přijetí principů rovnosti žen a mužů, a v neposlední řadě také využití svých pravomocí k dosažení větší rovnosti svých občanů.

Pro praktické využití této Charty je nyní k dispozici především pro signatářské obce Příručka pro její provádění.

 

 

Celá informace Svazu měst a obcí, včetně odkazu na stažení příručky:
Příručka k provádění Evropské charty pro rovnost žen a mužů

 

 

Související příspěvky