TÉMA

Návrh vlakového jízdního řádu 2024/2025 k připomínkování do 30. června 2024

Návrh železničního jízdního řádu pro období 2024/2025 je vydán Správou železnic, s.o., podle zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění §40, odst. (1) a je určen výhradně pro účely jeho projednání ve smyslu odst. (2). Uvedené návrhy jízdních řádů jsou rozpracované verze jízdních řádů vydané k zákonem stanovenému datu. Na…

AutorZita Kazdová
Publikováno
Štítky