OBRAZEM, ZVUKEM

Požehnané Velikonoce v roce 2024 vám přejí Otevřené noviny

Teologové v průběhu staletí vytvořili takřka ucelený návod na život podle toho, jak v té které době rozuměli jádru Kristova vykupitelského příběhu. Neexistuje skoro nic, na co bychom nenašli odpověď v příručkách křesťanské morální teologie. Má ale smysl Ježíšův příběh číst jako návod na to, jak žít ten svůj?  …

AutorZita Kazdová
Publikováno