Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Autoritáři, totalitáři, populisté a tyrani zneužívají křesťanství k hlásání nenávisti. Kdo jim uvěří, draze zaplatí

Populisté s autoritářskými sklony vystupují jako spasitelé, kteří nastaví jediné správné pořádky a definitivně se vypořádají se všemi, jež by jim chtěli zabránit v záchraně společnosti a budování prosperity.

Čím dál častěji používají křesťanskou rétoriku a ačkoli zároveň vzbuzují nenávist a předsudky, u části křesťanů nacházejí kladnou odezvu…

Křesťanství v sobě objevili kromě Roberta Fica i Viktor Orbán, v USA pak Donald Trump, a využívali jej i další politici z krajní části politického spektra.

Jejich vystoupení jsou pravidelně spojena s hlásáním nenávisti vůči menšinám, podporováním předsudků, vysmíváním se oponentům. Nemají problém se lží, pracují s rozdělením na my a oni. Ačkoliv obsah jejich projevu je v rozporu se skutečnými křesťanskými hodnotami, přesto nacházejí v křesťanských kruzích ohlas.

Přes některé odlišnosti určené specifiky dané země můžeme identifikovat několik společných rysů…

Existuje tabu jménem liberální demokracie?

Světí účel prostředky?

 

… DOPORUČUJEME k přečtení:
Komentář: Část křesťanů hledá v politice spasitele s vládou pevné ruky
Marie Kolářová, 31. 1. 2024 na webu ProBoha
Náhledový obrázek: ilustrační (pixino)

 

Podcenění demokratických institucí, které jsou nejspolehlivějším garantem ochrany lidské důstojnosti, a nedostatečné porozumění negativním důsledkům vlády autoritářů vede k představě, že je možné přivřít oči, či dokonce ignorovat porušování demokracie, pokud autoritář slibuje prosazení požadavků, které podporují církevní představitelé. Jezuitský kněz Adolf Kajpr ve svých článcích opakovaně varoval před sliby politiků. Účel nikdy nesvětí prostředky. Církevní paráda se sice hodí, ale jak naléhavě připomínal, je tato paráda draze zaplacená.

 

 

Související příspěvky