Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Zachrání českou krajinu pasoucí se stáda? Funguje to a ministerstvo to konečně uznalo

Ministerstvo životního prostředí certifikovalo dokument Metodika přirozené pastvy velkých býložravců poskytuje návod k přírodě blízké a finančně efektivní ochraně velkých krajinných celků, který pomůže výrazně zlepšit ochranu přírody v České republice. Informuje o tom Dalibor Dostál ze spolku Česká krajina.

„Velcí býložravci byly po stovky tisíc let součástí naší přírody. Jejich vyhubení člověkem v posledních staletích vytvořilo v krajině nepřirozený stav, který vedl k oslabení nebo zhroucení celé řady přírodních procesů. Velcí kopytníci totiž nebyli pouze jednou z mnoha skupin organismů, které se v přírodě vyskytovaly. Byli to takzvaní ekosystémoví inženýři, kteří naši přírodu zásadním způsobem ovlivňovali a spoluutvářeli,“ vysvětlil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky.

Právě obnova přírodních procesů činností velkých býložravců je důležitou součástí dvou hlavních výhod přirozené pastvy velkých býložravců: pomáhá s rychlou obnovou a dlouhodobým udržováním biologické rozmanitosti, navíc s výrazně nižšími náklady než jiné způsoby managementu krajiny…

… Certifikovaná metodika je k dispozici na stránkách ministerstva životního prostředí,
ke stažení je také na webu ochranářské společnosti Česká krajina v sekci Publikace.

 

Celý článek najdete v Ekolistu, 28. 1. 2024:
Certifikovaný návod na záchranu české přírody

 

Na projekt rezervace velkých kopytníků v Milovicích může veřejnost přispět
prostřednictvím portálu
darujme.cz/krajina.

Související příspěvky