Arcibiskup, který nemlčel, se vrací do Čech. Repatriace ostatků Josefa Berana 20. – 21. 4.2018

Kardinál Josef Beran se vrátí zpět do vlasti – papež František povolil převoz ostatků kardinála Josefa Berana do České republiky. Papež tak učinil v souladu s poslední vůlí zesnulého kardinála, který zemřel v roce 1969 ve vatikánském vyhnanství. Vláda v tehdejším Československu nepovolila převézt do vlasti tělo bývalého politického vězně nacistických okupantů i komunistického režimu.

Program repatriace:

20. DUBNA
18.00 Kostel sv. Vojtěcha (Dejvice) – doprovodný program
19.00 Kostel sv. Vojtěcha (Dejvice) – uctění památky kardinála Berana modlitbou
20.15 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Strahov) – modlitební vigilie

21. DUBNA
10.00 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Strahov) – Procesí s ostatky kardinála Josefa Berana z baziliky na Hradčanské náměstí
11.00 Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – Slavná mše svatá ke cti sv. Vojtěcha
Po skončení mešní liturgie, jejímž hlavním celebrantem je pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP, bude rakev s ostatky kardinála Josefa Berana vystavena veřejné úctě do pondělí 23. dubna 2018. Po večerní poutní bohoslužbě od 18.00 hodin bude uložena v nově zřízeném sarkofágu. (Vstup do katedrály bude možný od 9.45 do 10.45 hodin. Ke vstupu do areálu Pražského hradu budou u vstupu přes Prašný most a při severním vstupu na I. nádvoří zřízena kontrolní stanoviště pro přednostní odbavení).

Zdroj: http://kardinaljosefberan.cz/

Kardinál Beran, arcibiskup, který nemlčel, se stal symbolem odporu proti totalitní moci. Pro svůj postoj, který je dodnes příkladem celému národu, je některými historiky vedle T. G. Masaryka považován za nejvýraznější postavu českých dějin 20. století. Do historie se nezapsal jen tím, že se odmítl podvolit nacistickému i komunistickému režimu, ale také svou aktivní účastí na závěrečných jednáních II. vatikánského koncilu. Pronesl tehdy důležitý příspěvek o náboženské svobodě a svobodě svědomí, v němž vydal svědectví o své vlasti, kde byla svoboda svědomí radikálně omezena.

Když 17. května roku 1969 kardinál Beran ve svém římském exilu zemřel, komunistická vláda ze strachu z důsledků nepovolila převoz zemřelého kardinála do Čech. Dostalo se mu tedy jako jedinému Čechovi té pocty, že byl pohřben po boku papežů v kryptách chrámu sv. Petra v Římě.

Zdroj: cirkev.cz

Josef Kardinál Beran, arcibiskup pražský, wikimedia, autor VitVit

 

„Ve Vatikánu budou ostatky kardinála Berana vyzdviženy ze svatopetrské baziliky ve čtvrtek 19. dubna a budou převezeny s příslušnými poctami do Papežské koleje Nepomucenum, kde kardinál Beran bydlel po dobu svého nuceného exilu od 19. února 1965 do své smrti 17. května 1969. Tam se týž den večer uskuteční slavnost za účasti rodáků a nepomucenských seminaristů. Na trvalou památku československého kardinála bude zřízena ve vatikánské bazilice pamětní deska.

Tělo bude letecky dopraveno do České republiky v pátek 20. dubna. Přílet je plánován na 18. hodinu. V 19 hodin se autokolona s ostatky kardinála zastaví před seminárním kostelem sv. Vojtěcha v pražských Dejvicích. Další možností pro věřící pražské arcidiecéze a všechny, kteří by se chtěli poklonit památce statečného muže, bude zastávka autokolony s ostatky před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie v areálu Strahovského kláštera po 20. hodině. Ostatky kardinála zůstanou v bazilice přes noc.

V sobotu 21. dubna vyjde v 10 hodin po krátké modlitbě procesí s ostatky kardinála Berana ze strahovské baziliky přes Pohořelec, Loretánskou ulicí na Hradčanské náměstí. Rakev bude vezena na pohřebním voze taženém šestispřežím starokladrubských vraníků. Na Hradčanském náměstí bude v 10.30 rakev z vozu sejmuta a na krátký čas umístěna na katafalk pod oblouk mezi prvním a druhým nádvořím arcibiskupského paláce. Poté vyjde v 10.50 liturgický průvod Bránou gigantů, přes I. a II. nádvoří Pražského hradu do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

V katedrále bude od 11 hodin sloužena slavná mše svatá ke cti sv. Vojtěcha. Během bohoslužby bude v blízkosti oltáře vystavena lebka mučedníka sv. Vojtěcha. Rakev bude umístěna před oltářem. Po skončení mešní liturgie, jejímž hlavním celebrantem bude kardinál Dominik Duka OP, bude rakev s ostatky kardinála Berana vystavena veřejné úctě do pondělí 23. dubna, kdy po večerní poutní bohoslužbě od 18 hodin bude uložena v nově zřízeném sarkofágu.

Papež František povolil převoz ostatků v souladu s poslední vůlí Josefa Berana počátkem letošního roku. Tělo je pohřbeno ve svatopetrské bazilice ve Vatikánu, protože vláda v komunistickém Československu nepovolila návrat kardinálova těla do vlasti. Kněz zemřel v roce 1969 ve vatikánském vyhnanství a církev usiluje o jeho blahořečení.

Více informací o životě, díle a beatifikačním procesu kardinála Josefa Berana je možné získat na oficiálním webu kardinaljosefberan.cz.“

Zdroj: ČTK, Stanislav Zeman, mluvčí Arcibiskupství pražského

Pastýřký list arcibiskupa Duky k repatriaci ostatků kardinála Berana:

 

AKTUALIZACE 23.4.2018:
Zřetelné znamení hodiny, v níž se náš národ nachází: návrat ostatků Josefa Berana a sjezd KSČ(M) před návratem k moci. Babišova a Zemanova ČR 2018

 

Související příspěvky