Podpora projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů

Podpora projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy.Usnesením č. 754 ze dne 10. 4. 2018 schválila Rada hl. m. Prahy podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy v rámci Programu Čistá energie Praha 2018 (dále jen „program“).
V rámci programu došlo oproti minulému roku k několika dílčím změnám:
• rozšíření okruhu objektů, na které je možné získat dotaci a to o rekreační objekty ve kterých má žadatel trvalé bydliště;
• vypuštění úpravy pravidel, která znemožňovala žádat z Programu Čistá energie Praha žadatelům splňujícím podmínky tzv. Kotlíkových dotací Praha;
• vypuštění podpor zdrojů využívajících dřevo a dřevní palivové produkty.
Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1. 9. 2017 a 30. 9. 2018. Lhůta pro podání žádosti je vymezena termínem 25. 5. – 30. 9. 2018. Další informace o pravidlech programu, formulář pro podání žádosti a vzorová smlouva, uzavíraná mezi žadatelem a hl. m. Prahou, jsou k dispozici na webových stránkách portalzp.praha.eu. Odpovědi na konkrétní dotazy lze získat na emailové adrese dotace.topeni@praha.eu.
Schválená Pravidla Programu Čistá energie Praha 2018 najdete v příloze.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6434-podpora-projektu-premeny-topnych-systemu-a-vyuziti-obnovitelnych-zdroju

Související příspěvky