28. února 2013 pražští zastupitelé konečně podlehli osmiletému občanskému tlaku a odhlasovali změnu územního plánu, která zachránila Klánovický les před přeměnou na golfový resort


Největší pražský les si připomíná deset let od své záchrany

 

Klánovický les, ochránci přírody nejen v Praze a odborníci na životní prostředí spolu s občanským sdružením Újezdský STROM dne 28. února 2023 slaví významné výročí. Je to deset let od 28. února 2013, kdy zastupitelé Hlavního města Prahy odhlasovali změnu územního plánu, která ochránila les proti jeho vykácení kvůli plánované výstavbě golfového hřiště v Klánovicích.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se aktivně zapojili a podpořili petici a boj za záchranu lesa. Bez vaší pomoci by se to nepodařilo. Podpora občanů a odborníků a jejich nasazení byly velmi důležité.

„Boj za záchranu našeho lesa trval neuvěřitelných osm let. Společně jsme uhájili nejen jedinečnou přírodní lokalitu, ale i veřejně přístupný les, který navštěvují tisíce lidí. Důležitost toho, že se nám podařilo Klánovický les zachovat „jenom jako les“, narůstá každým rokem s postupující klimatickou změnou,“ konstatují členové spolku Újezdský STROM.

Občanské sdružení Újezdský STROM – Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, o.s. je již čtrnáct let účastníkem řízení na stavebním úřadě pro dodatečné povolení přestavby golfové klubovny, která dodnes nemá platnou kolaudaci. Čas ukázal, že původní investor, akciová společnost Forest Golf Resort Praha, zkrachovala při realizaci obdobného golfového projektu ve Vinoři a v loňském roce soud zamítl požadavek společnosti na reorganizaci a prohlásil na ni konkurs.

I právě proto je nyní golfová klubovna v Klánovicích na prodej a příští měsíc se uskuteční elektronická aukce. Je také třeba případné účastníky upozornit, že využití restaurace a klubovny je kvůli neplatné kolaudaci problematické. Občanské sdružení bude v tomto řízení nadále hájit ochranu přírodních hodnot a zákonný postup při přestavbě, či rekonstrukci této stavby.

Boj za záchranu lesa je jeden z významných příkladů úspěšného boje občanů proti zvůli investorů. Doufáme, že nový vlastník bude respektovat bezprostřední blízkost lesa a nebude mít plány na podobné, pro danou lokalitu nepřiměřené a nevhodné, projekty, jako společnost FGRP. Jsme přesvědčeni, že mohou existovat plány na využití tohoto areálu, které budou prospěšné pro všechny.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na ochraně lesa. Změna územního plánu, zachraňující jedinečný pražský les v jeho původním rozsahu pro budoucí generace, která se odehrála přesně před deseti lety, je ukázkou, že společně můžeme v rámci demokratické občanské společnosti dosáhnout velkých věcí.

 

Tisková zpráva spolku Újezdský STROM ke dni 28. 2. 2023.

www.ujezdskystrom.info

Zdroj: Újezdský STROM
Náhledový obrázek: Klánovický les, autor Studio Marcus

 

Ohlédnutí za TZ pražského primátora Tomáše Hudečka na praha.eu v roce 2013:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/v_klanovicich_zustane_les_golfove_hriste.html

 


Související v ON:

Jak mohly dopadnout Klánovice? Jako Vinoř. Stejný investor, stejný propadák, stejný problém – plán na golfový areál

Svátek Klánovického lesa v Klánovickém zpravodaji 1-2/2021

Klánovický les si připomíná 28. únor 2013

 

Sledujte téma našeho lesa v Otevřených novinách pod štítkem Klánovický les.

Související příspěvky