Nízkoemisní zóny – pozvání na seminář

Společnost pro trvale držitelný život ( STUŽ) zve na diskusní seminář na téma Nízkoemisní zóny
v úterý 5. května 2015 od 16. 00 do 19:00 hodin
Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, nejspíše místnost č. 319

Jedním z nástrojů pro snížení emisí prachových částic PM10 a PM2,5 jsou z hlediska samosprávy tzv. nízkoemisní zóny. Jaké jsou dosavadní zkušenosti s pokusy o jejich zavedení v ČR? Jaký prach nás ohrožuje?A co vyplývá ze zahraniční praxe nízkoemisních zón?

O tom budou diskutovat:

  • Mgr. Kateřina Bláhová, místostarostka města Tábor: Navrhovaná nízkoemisní zóna města Tábor,
  • RNDr. Jan Hovorka, PhD., Přírodovědecká fakulta UK: Jak se mění hmotnost a počet částic aerosolu během procházky ve městech,
  • Mgr. Miroslav Klán, Přírodovědecká fakulta UK: Tvary a chemické složení částic poletavého prachu v ulicích,
  • Mgr. Ondřej Mirovský, místostarosta Praha 7 a zastupitel Magistrátu hl.m. Prahy: Současný přístup Magistrátu k regulaci dopravy včetně nízkoemisních zón po dokončení Tunelového komplexu Blanka, Zón placeného stání, mýta a pod.,
  • MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik, Centrum pro životní prostředí a zdraví: Příklad nízkoemisních zón v zahraničí a zkušenosti s nimi (Německo, Dánsko, Švédsko, Holandsko atd),
  • Zástupce Ministerstva životního prostředí: Metodická a praktická podpora zavádění nízkoemisních zón ze strany MŽP a Státního fondu životního prostředí.

Úvod do problematiky nízkoemisních zón a moderování:

RNDr. Jiří Bendl, CSc., Úřad vlády ČR – odd. pro udržitelný rozvoj, STUŽ

VSTUP VOLNÝ

pozvánka: 5. květen – NEZ

Související příspěvky