Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Nový podchod – žel. zastávka Praha – Klánovice, pokračování dalších stavebních prací

Předáváme informace ředitele stavby pana Tomáše Johna.Vážení občané Klánovic a Újezdu nad Lesy,
chtěl bych vás opět jménem vedení stavby „Modernizace trati Praha Běchovice – Úvaly“ stručně seznámit s dalším postupem výstavby v letošním roce.
V zastávce Klánovice byly dokončeny nástupištní plochy a nyní mohou být nástupiště využívány v celé své projektované 200m délce. Dále byly provedeny zpevněné plochy kolem konstrukce nového podchodu. V samotném podchodu probíhají dokončovací práce s ohledem na již dříve zmiňovaný termín uvedení do provozu dne 5.5.2015. Po tomto datu je plánovaná demolice vstupů do starého podchodu a demolice stropní desky pod „prostřední“ vyloučenou kolejí. Demoliční práce pod zmiňovanou kolejí mohou být bohužel provedeny pouze v nočním zastaveném vlakovém provozu. Předem se omlouváme za zvýšený hluk v nočních hodinách ve dnech 6/7.5., 7/8.5., 11/12.5. a 12/13.5. Demolice nad krajními kolejemi proběhnou následně v měsíci červnu a červenci v souladu s plánovanými nepřetržitými výlukami. Konkrétní datum ještě sdělíme.
Dále bych vás chtěl seznámit s probíhajícími a očekávanými výlukami, které budou mít vliv na používaní provizorních nástupišť v zastávce Klánovice. Nyní probíhá výluka koleje č.0 (prostřední koleje), která potrvá do 18.5. 2015. Tato výluka nemá významný vliv na cestující a mohou být využívána obě nová úrovňová nástupiště. V době od 19.5 do 29.6. bude probíhat výluka koleje č.1 (směr Úvaly). Během této výluky bude nutné využívat provizorní nástupiště mezi kolejemi č. 1 a 0. Přístup bude řešen opět pomocí mobilních kovových lávek. Na období letních prázdnin je plánovaná rekonstrukce všech tří kolejí v úseku Úvaly – Blatov pomocí sanačního a obnovovacího kolejového stroje. O dalších omezeních a výlukách v době prázdnin vás budu informovat v dalších příspěvcích.
Žádám Vás, abyste v rámci svojí bezpečnosti při průchodu staveništěm dbali zvýšené opatrnosti a respektovali pokyny zástupců stavby.

Ředitel stavby Tomáš JOHN

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5140-novy-podchod-zel-zastavka-praha-klanovice-pokracovani-dalsich-stavebnich-praci

Související příspěvky