Nové otazníky nad českou inspekcí životního prostředí: rozhovor s novým ředitelem Bejčkem a dlouholetou bývalou ředitelkou Jelínkovou

„Je pro mě těžko uvěřitelné, že vnímal-li zákonodárce před více než třiceti lety jako velký krok správným směrem zřízení jednotné České inspekce životního prostředí namísto dříve samostatných inspekcí na úseku ochrany vod, ochrany ovzduší a ochrany lesa (Česká vodohospodářská inspekce, Česká technická inspekce ovzduší, lesnická a dřevařská inspekce v rámci Ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu), dnes by se les, příroda a krajina — a to jsou přece základní složky životního prostředí — měly ocitnout mimo dozorovou, preventivní, sankční a nápravnou působnost ČIŽP,“ říká bývalá dlouholetá ředitelka odboru právního České inspekce životního prostředí, JUDr. Jitka Jelínková.

Rozhovor s novým ředitelem ČIŽP Petrem Bejčkem ve mně jako v letmo zmíněné „bývalé ředitelce odboru právního“ vyvolal upřímné zděšení…

Celý rozhovor s JUDr. RNDr. Jitkou Jelínkovou, Ph.D. z 25. 7. 2023 najdete v Deníku Referendum:
Napraví si ČIŽP pověst autodestrukcí?

A  na jaký text JUDr. Jelínková reaguje?

Na rozhovor s novým ředitelem České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Ing. JUDr. Petrem Bejčkem
v Deníku Referendum, 20. 7. 2023:
Petr Bejček: Chci České inspekci životního prostředí napravit pověst

Náhledový obrázek: ilustrační

 

Předchozí – situace v ČIŽPu jako téma v ON:

Brabcův Geuss uraženě odchází z ČIŽPu. Zanechává pachuť a rozvrat

 

Související – kauza Bečva v ON:

Kauza Bečva: nejnovější závěry znalce jsou v rozporu se svědectvím rybářů. AKTUALIZACE

Související příspěvky