ZOO Praha: otevřeno s podmínkami. Pozvání do nové expozice Darwinův kráter od soboty 30. 6. 2020. AKTUALIZACE: video z otevření

AKTUALIZACE: video z otevření

 

Původní pozvánka:

V sobotu  30.6.2020 otevřeme v Zoo Praha nově vybudovanou expozici, která je věnována Tasmánii a Austrálii.

Když ji architekti navrhovali, nechali se inspirovat skutečností, že jsme pro ni vybrali místo pod svahem, na němž se tyčí umělecky ztvárněný meteorit. Zapátrali a zjistili, že na Tasmánii se nachází Darwinův kráter, který údajně vznikl dopadem vesmírného tělesa. Něco podobného se tvrdívalo také o české kotlině. Navíc se v okolí Darwinova kráteru nachází obdoba našich vltavínů, tzv. Darwinovo sklo.

A tak se středobodem tasmánsko-australské expozice a sídlem jejích prominentních obyvatel – ďáblů medvědovitých – stal Darwinův kráter.

Nová expozice nahradila stávající část tzv. staré bažantnice. Její obyvatelé byli částečně přesunuti do nového Rákosova pavilonu a částečně do chovatelského zázemí. Na jejím místě vzniklo šest venkovních výběhů a dvě voliéry. Architektonický návrh australské části připomíná Tasmánii jako civilizací dlouho neobjevený svět. Nově postavené budovy vytvoří jeden celek v podobě přírodního útvaru kráteru, který byl inspirován dopadem meteoritu na Tasmánii. Stavební objekty budou soustředěné po obvodu kružnice, v jejímž středu najdou návštěvníci nejatraktivnější přírodní výběhy. Stavba naváže na stávající svah a při pohledu z horní části zoo bude splývat s terénem. Součástí expozice bude také vnitřní chovné zázemí pro zvířata, do něhož budou moct návštěvníci nahlížet. Velkorysé výběhy této expozice zaberou plochu celkem 0,35 ha. Největší z nich bude výběh pro klokany s návštěvnickou stezkou.

Od pondělí 25. května jsou znovu otevřeny vnitřní expozice, pavilony, restaurace, hřiště a pokladny. I nadále jsou v platnosti některé omezující podmínky, které se týkají zejména nošení roušek a dodržování rozestupů.
Vstupenky bude již možné si zakoupit na pokladnách, i nadále však doporučujeme jejich nákup on-line.

Všechny informace ze ZOO Praha:
https://www.zoopraha.cz/
https://www.facebook.com/zoopraha

Související v ON:

Peklo v Austrálii je i naší vinou. Sbírka ZOO Praha „Pomáháme jim přežít“

Související příspěvky