Zdravá města volí udržitelný rozvoj: adaptace na klimatické změny, podpora rodin a seniorů, fair trade i povzbuzení kultury

1. prosince 2016 se v pražském Hotelu Jalta uskutečnila celostátní 23. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR: UDRŽITELNÉ MĚSTO 2016. Konference se zaměřila na sdílení osvědčených postupů v obcích, městech a regionech a na témata související s kvalitou úřadů, udržitelným rozvojem, zapojováním veřejnosti, plánováním a řízením či s mezinárodní spoluprací. 2. prosince pak naváže odborný seminář na téma metody řízení kvality měst a regionů. Tisková zpráva z 1.12.2016: 161201_tz_konferencenszm

 

11 zdravých měst a obcí se zapojilo do pilotního projektu hodnocení udržitelnosti
Rok 2016 byl pilotním  pro města, která zatím nedosáhla nejvyšších kategorií MA21, ale mají zájem si oblasti detailně zmapovat a identifikovat slabá místa a zvážit  možnosti řešení. Vybrané oblasti si zpracovalo a nechalo expertně posoudit celkem 11 municipalit různých typů – mezi nimi například Jihlava, Opava, Štětí, vybrané městské části hl. m. Prahy či MAS Rozkvět.  Dle počtu úspěšně provedených Auditů C budou města následně oceněna v rámci slavnostní recepce u příležitosti celostátní Konference NSZM (Praha, 1. 12. 2016). Zpracováním Auditů udržitelného rozvoje se dosud zabývali pouze nejpokročilejší realizátoři místní Agendy 21 – Litoměřice a Chrudim, jejich výsledky naleznete na: www.mistniagenda21.cz/audit-ur-porovnani.

 

Zdravé město Chrudim připravuje svou adaptační strategii na změny klimatu
Do budoucna se ve městě počítá zejména s nárůstem průměrných i sezónních teplot, úbytkem srážek zejména v letních měsících a častějším výskytem extrémních jevů, jako jsou sucha, vlny veder, povodně nebo přívalové srážky. Cílem strategie není reagovat na jednu hrozbu, která se může akutně projevit v některém roce, ale sledovat klimatické trendy a připravit Chrudim na co nejvíce těchto extrémních jevů.

 

Konkrétními opatřeními pro udržitelný rozvoj se zabývala Podzimní škola Zdravých měst, která se konala ve dnech 2.-4.11. ve Zdravém městě Krnov. Setkání se zúčastnilo více než 110 zástupců měst, obcí a regionů z celé ČR a také spolupracujících organizací.

Mezi hlavní témata úvodního semináře patřily finanční zdroje, kvalita úřadů, udržitelný rozvoj, adaptace na klimatické změny, společenská odpovědnost firem v prostředí měst a obcí či monitoring výkonnosti organizací zřízených městem apod.
Více info: www.nszm.cz/ps2016

 

Obec přátelská rodině
Tři ze šesti vítězných municipalit patří mezi členy Národní sítě Zdravých měst, konkrétně: Věžnice, Valašské Meziříčí a Městská část Praha 8. Zdravá města Kouřim a Litoměřice se umístily na druhém, stříbrném místě. (více ZDE). „Význam regionální rodinné politiky roste u nás i v Evropě. I prostřednictvím této soutěže chceme získat více obcí, které budou dlouhodobě podporovat rodiny a zlepšovat podmínky pro jejich život. Je to velmi důležité, obce mají k rodinám nejblíže,“ uvedla ministryně Michaela Marksová.

 

Zdravá Městská část Praha 8 se stala historiciky první faitradovou městskou částí v ČR
Fairtrade znamená z anglického překladu spravedlivý obchod. Přispívá k udržitelnému rozvoji tím, že nabízí lepší obchodní podmínky a chrání práva drobných výrobců a pěstitelů – především v rozvojových zemích. Mezi základní principy fair trade patří férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv i šetrnost k životnímu prostředí.

„Jak hodnotit kulturu“ zpracovávají zdravá města Litoměřice a Jihlava
Výsledky litoměřického pilotního projektu by měly být známy v polovině roku 2017. Poté bude nová metodika nabídnuta prostřednictvím Národní sítě Zdravých měst i dalším městům k využití.

 

Cenu Makropulos za péči o seniory získala Zdravá obec Křižánky
Celkový systém péče o kvalitu života starší generace obyvatel je na úrovni České republiky u obce s necelými čtyřmi sty obyvateli velmi ojedinělý. Ukázkové výsledky obce Křižánky v seniorské problematice uznávají města, obce a regiony po celé republice. Více info ZDE

Třetím místem Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí se může pyšnit Zdravé město Prachatice
Rada seniorů města Prachatice představuje dobrovolný poradní orgán Rady města Prachatice pro řešení závažných otázek a potřeb seniorů ve městě v kterékoli oblasti udržitelného rozvoje (rozvoj města, bydlení, oblast sociální, zdravotnictví, doprava, bezpečnost, společenský život, kultura a volnočasové aktivity apod.). Ocenění bylo uděleno za dlouhodobý a systémový příklad zapojení seniorů do rozhodování a aktivního utváření místa, v němž žijí a možnost ovlivnit jeho současnou i budoucí podobu v návaznosti na specifické potřeby seniorů. Více info ZDE

canisterapie_senioři_asistenční pes

 

Že má Česká republika ale co dohánět ukazují příklady ze zahraničí. Dnes Kodaň, hlavní město Dánska:
Tåsinge Plads, náměstí, které ještě před několika lety zdobil asfalt a zaparkovaná auta, dnes představuje zelenou oázu a místo odpočinku. A to nejen tak ledajaké. V parku vodu sbírají obrácené deštníky, které ji svádí do podzemních tanků. Z nich se voda opět dostává k zeleni hodně zábavným způsobem. Děti, které skáčou na zabudovaných trampolínách, svým hopsáním čerpají vodu z podzemí a ta zavlažuje rostliny v období sucha. Naopak v období vydatných dešťů je park uzpůsobený tak, aby voda vytvořila mezi kopci rybníky a malá jezírka. „Tady v Kodani jsme zvyklí s vodou zacházet jako s důležitým zdrojem, proto se vždy snažíme hledat rovnováhu mezi městským životem, přírodou i nepředvídatelnými živly,“ dodávají k projektu architekti Flemming Rafn Thomsen a René Sommer Lindsay ze studia Tredje Natur.

Vizualizace náměstí Tåsinge Plads v Kodani po zásahu architektonického studia Tredje Natur - Foto:  Tredje Natur

 
zdroj: ČRo, NSZM
náhledový obrázek: zástupci oceněných municipalit z konference NSZM 1.12.2016

Související příspěvky