Zdravá města v roce 2017 a výhled do roku 2018. MČ P21 – Újezd nad Lesy je členem prestižní asociace od r. 2012

Městská část Praha 21 se přihlásila k programu MA21
na 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného 21. 3. 2011
přijetím Deklarace a ustanovením politika místní Agendy 21.

Na 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného 19. 3. 2012
byl schválen vstup do asociace Národní síť Zdravých měst ČR.

Informace a související odkazy na obecním webu ZDE.

 

Mezi Zdravá města, obce a regiony se v roce 2017 zařadily obce Bystřice, Červená Voda a městská část Praha 15. Asociace měla k závěru roku 2017 celkem 130 členů, s regionálním vlivem na 2152 měst a obcí, ve kterých žije 5,441 milionu obyvatel (52 % populace ČR).

A co je Zdravé město a NSZM?

V novém materiálu Přínosy pro členy naleznete přehledný výčet, co v oblasti participace, udržitelného rozvoje, projektů, kvality řízení a v mnohých dalších tématech můžeme nabídnout a co umíme.

 

Pro obce a regiony jsme vytvořili a nabízíme řadu praktických nástrojů i ověřených metodických postupů. Hledáme a nabízíme inspirace, jak vyhodnocovat postup k udržitelnému rozvoji a kvalitě života, jak nastavit a řídit žádané procesy v úřadech, jak správně strategicky plánovat a řídit. Spolu s odbornými partnery pomáháme v řadě inovativních témat – v roce 2017 to byla například plánování pro zdraví, adaptace na změny klimatu, plánování a vyhodnocování kultury, indikátory kvality života a jejich benchmarking a mnohé jiné.

S městy a pro ně jsme vyvinuli praktické on-line nástroje, například pro pasport nemovitostí, grantové systémy, evaluace projektů z pohledu udržitelného rozvoje a mnohem více…

Participace, fóra Zdravých měst, pocitové mapy …

Jak komunikujeme on-line?

AKCE NSZM 2017: Byli jste u toho s námi? Přidejte se (i) příště!

 

Jaké akce nás čekají v prvním pololetí roku 2018

Kompletní přehled plánovaných akcí naleznete na www.ZdravaMesta.cz/akce.


Zdroj: NSZM

 

 

Související příspěvky