Drahoš už nyní spojuje českou společnost. Nevídaná změna atmosféry v ČR. AKTUALIZACE: 8 bodů pro moderní a bezpečnou ČR

„Stačil postup Jiřího Drahoše do druhého kola a relativně slabý výsledek Miloše Zemana, aby se do jisté míry změnila nálada nejen v Praze, ale i v jiných městech.. Již v týdnech před prvním kolem, velmi silně však těsně po prvním kole, jsme zažili cosi, co se v Česku dávno nestalo, soupeři se ctili, hledání vší na druhém, útočnost, nenávist vyměnili za velkorysost a pocit sounáležitosti.

…Fascinující, svým způsobem převratné gesto předvedli Michal Horáček a Marek Hilšer, čtvrtý a pátý v pořadí, oba s velmi slušným ziskem hlasů, když přišli do Drahošova štábu gratulovat a nabídnout pomoc. S o málo delším rozmyslem vyslovil podporu i Pavel Fischer třetí v řadě. (Drahoše podpořili i Mirek Topolánek a Vratislav Kulhánek.)..

I kdyby Jiří Drahoš nevyhrál (a on má šanci vyhrát), tak tento moment první volby stál za to, ukazuje, že se politika dá dělat jinak a že jsou u nás schopni uspět velmi slušní lidé na úrovni. Našli spojnici, změnu na Hradě a nezměnu české pozice v Evropě a NATO. Tohle je příklad, který tu zoufale dlouho chyběl a který by měl druhý postupující využít, pěstovat déle než jen čtrnáct dní.

Kvalita Drahoše, který není bůhvíjaký rétor, blyštivá osobnost, tkví v tom, že už teď spojuje, má podporu soupeřů…Zeman velkou část voličů konečně donutil, aby si uvědomili, že je v sázce orientace země, budoucnost. To je výsledek oné synergie, Zeman sice ovládá velký zástup věrných voličů, ale ještě větší zástup nechce hnát Česko pást se jak ovce u Kremlu…

Přesně to v tweetu vystihl analytik dat Jan Švancara, když napsal: „Dvacet let od Nagana a je to tu zas. Kluci na střídačce se do druhého kola chytli kolem ramen, aby porazili Rusáky.“ Změna atmosféry.“

Celý článek Martina Fendrycha na Aktuálně.cz 15.1.2018 najdete zde.

Náhledový obrázek: ilustrační

8 bodů Jiřího Drahoše
pro moderní a bezpečnou Českou republiku

1

Česká republika musí
hrát aktivnější roli v EU.

Česká republika musí být hrdou a sebevědomou zemí v srdci Evropy.

EU je velký kulatý stůl, u kterého musíme být slyšet. Náš hlas je proporčně větší, než odpovídá naší velikosti.

EU není spolek, který stojí někde nad námi a řídí naše životy, my Unii spoluutváříme. Musíme se jen naučit lépe prosazovat naše vlastní zájmy.

EU není bezchybná. Buďme kritičtí a aktivní, ale nepodkopávejme základy, na kterých je vystavena. Škodili bychom tím především sami sobě.

2

Říkám jasné NE
uprchlickým kvótám.

Jak dokazují čísla, kvóty jsou nesmyslné a neplní svůj účel.

Měli bychom si ujasnit, jak v otázkách migrace dál postupovat. Předpokládat, že nás se netýká a nemá týkat, je podobná hloupost jako kvóty.

Problémem České republiky i celé EU je přílišná politická korektnost, nedůslednost a slabost. Ty způsobují, že mají často navrch radikálové a extrémisté.

3

Budu garantem dodržování
Ústavy České republiky.

Ústava ČR zaručuje naše základní práva, její kreativní výklady ohrožují nás všechny.

Jsem přesvědčen, že prezident má ústavu ctít a má být svázán ústavními zvyklostmi.

Senát je kotvou pro udržení ústavy, pojistkou před možnými účelovými změnami základních zákonů.

Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná (čl. 9, odst. 2.) Pouze Ústavní soud má kompetenci tento ústavní imperativ interpretovat a jeho prostřednictvím chránit demokracii a právní stát.

4

Technologické změny
jsou testem naší společnosti,
ve kterém obstojíme.

Vývoj technologií po nás ve stále kratších cyklech vyžaduje změny, ale zároveň nabízí nové příležitosti. Automatizace a robotizace budou pokračovat, mnoho dalších činností převezmou stroje. Připravme se na stoupající poptávku po kvalifikovaných lidech v nových oborech.

Musíme umět čelit změnám ve věkovém složení obyvatel. Podíl lidí vyžadujících naši péči se bude zvětšovat.

Technologie nabízejí velké možnosti nejen pro zlepšení fungování státu, ale i pro účast občanů na rozhodování o věcech veřejných. Proto podporuji myšlenku elektronických voleb.

Vzdělávání musí podněcovat rozum, tvořivost a generování nových, dosud nevídaných věcí. Tvořivost je hlavní kapitál lidstva, který je třeba rozvíjet. Musíme odstranit zbytečné regulace, které stojí tvořivosti v cestě.

5

Investice do vzdělání
jsou základem prosperity národa.

Potřebujeme umět nalézat talenty a pracovat s nimi, budou to tahouni modernizace naší země.

Není třeba, aby se všichni vrhali na gymnázia a vysoké školy. Šikovnost a tvořivost je nutné podporovat i jinde, proto vraťme prestiž odborným a učňovským školám.

Chci zásadní měrou pozvednout společenskou prestiž pedagogického povolání.

6

Naše země je tu
i pro další generace.

Naši předkové cítili, že krajina je něco mnohem více než jen zemědělský výrobní prostředek. Pomysleme jen na text naší hymny.

Musíme v neporušeném stavu uchovat nesčetná díla našich předků, díla, která tvoří naši kulturu a jsou projevem svobodného ducha našeho národa.

7

Slušnost není slabost
ani důvod k posměchu.

Do čela naší země se musí postavit člověk pravdivý a nezáludný, člověk s mezinárodním rozhledem a důstojným vystupováním. Člověk pevný v postojích a bez zášti ke svým oponentům.

Uprchlická krize vyvolala nebezpečnou vlnu nacionalismu a volání po vládě pevné ruky. Tomu je třeba se rozhodně a pevně, ale s potřebnou dávkou empatie, postavit. Skepse a politické pletichaření se musejí proměnit ve slušnost a otevřenou, svobodnou výměnu názorů.

8

Bezpečnost našeho státu
a ochrana našeho způsobu života je klíčová.

Budu prosazovat navýšení výdajů na obranu na 2 % hrubého domácího produktu, jak nás zavazuje členství v Severoatlantické alianci. Investice do obrany se vyplatí i české vědě, podpoří vývoj nových technologií.

Členství v NATO garantuje naši obranu a bezpečnost, nesmíme ale být černými pasažéry. Naši specialisté – zdravotníci, chemici, průzkumníci, odborníci na kybernetické útoky a další – se musejí podílet na vojenských akcích i daleko od našich hranic.

Naše společnost musí být odolná vůči krizovým situacím, dezinformačním útokům a snahám omezit naši svobodu.

Nápis na prezidentské standartě „Pravda vítězí“ je výzva nám všem, nikoliv ujištění, že pro pravdu nemusíme nic dělat. Obzvlášť politici mají povinnost dezinformace nepřítele odhalovat a vyvracet.

Jsme úzce svázaní s bezpečností Evropy. Využívejme vztahy s členskými zeměmi EU, které nám umožňují aktivně se podílet na evropské bezpečnostní politice.

https://www.jiridrahos.cz/

Informace, pozvánky, názory k volbám prezidenta
v ON pod štítkem Prezidentské volby 2018

 

Související příspěvky