Zdravá města v ČR i mezinárodně. Výběr ze zpravodaje NSZM IV/2017

Asociace NSZM ČR aktivně působí na mezinárodní úrovni a je členem několika významných mezinárodních uskupení měst a regionů. V návaznosti na aktivní působení v ICLEI – celosvětovém sdružení místních samospráv k udržitelnému rozvoji, přistoupila NSZM k tzv. Baskické deklaraci,  významnému dokumentu navazujícímu na Aalborskou chartu, a stala se tak součástí globální platformy Sustainable Cities (http://www.sustainablecities.eu/).

Baskická deklarace směruje obce a regiony k řešení témat, jimiž se členové NSZM ČR aktivně zabývají a mohou tak svoji praxi sdílet nejen v ČR, ale i vůči zahraničí:

1. dekarbonizace městských energetických systémů a snížení celkové energetické spotřeby,
2. vytvoření udržitelných modelů městské mobility a dostupnosti pro všechny,
3. ochrana a rozvoj přírodní rozmanitosti a ekosystémových služeb,
4. omezení využívání zelených ploch (greenfields) a přírodních oblastí,
5. ochrana vodních zdrojů, kvality vody a ovzduší,
6. adaptace na změnu klimatu a snížení rizika katastrof,
7. zlepšení veřejných prostranství a jejich proměny v přátelské, bezpečné a živé prostředí,
8. poskytnutí dostatečného a odpovídajícího bydlení pro všechny,
9. zajištění sociálního začlenění a integrace všech vrstev společnosti,
10. posílení našich místních ekonomik a zvýšení místních pracovních příležitostí.

Na jarním zasedání Valné hromady NSZM ČR bylo schváleno přistoupení k Alianci pro zdravotní gramotnost – mezi organizace a instituce v Česku, které si uvědomují společenskou i individuální hodnotu zdraví a vnímají zdravotní gramotnost jako nezbytnou součást kultury ve 21. století. V mezinárodním srovnání nejsou výsledky průzkumů k míře zdravotní gramotnosti v ČR příliš povzbudivé. Aliance chce na tuto skutečnost aktivně reagovat a situaci zlepšit, přičemž Zdravá města jsou v těchto aktivitách logickým partnerem.
Více informací: www.uzg.cz


Aktuální „Metodika hodnocení udržitelných měst“ – praktický nástroj pro Zdravá města
K praktickému uplatnění Metodiky slouží rozsáhlý on-line systém Auditů UR, který vyvinula NSZM a v současné době je již aktivně využíván mnoha municipalitami a regiony. Systém umožňuje nejen evidenci hodnocení UR a odbornou diskusi mezi experty, ale také benchmarking a provazbu s dobrou praxí v jednotlivých tématech v Galerii udržitelného rozvoje.

Více informací o Metodice naleznete ZDE.
Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

 

zdroj: Zpravodaj NSZM – výběr

Související příspěvky