Zastupitelé Újezda nad Lesy dne 11.11.2015 odvolali starostu Růžičku ( ANO) i zbylé dva radní ( ANO)

Na mimořádném zastupitelstvu MČ P21 ve středu 11.11.2015 byl v tajném hlasování poměrem 10 : 7 respektive 11 : 6 odvolán starosta Růžička ( ANO), radní Ing. Zátková (ANO) a radní Mgr. Kopecký ( ANO).

Po roce hermeticky uzavřené vlády ANO – ČSSD – TOP 09 – Pro Prahu zažívá Městská část Praha 21 Újezd nad Lesy zcela novou situaci, kdy po odstoupení obou místostarostů J. Slezáka ( ČSSD) a K. J. Čechové ( TOP 09) a vyslovení nedůvěry starostovi Růžičkovi v říjnu 2015,  zastupitelé dnes odvolali zbylou Radu MČ včetně starosty.

Zastoupením starosty v nezbytných úkonech pro chod městské části byla po hlasování pověřena Ing. Zátková do doby další schůze zastupitelstva, která se bude konat v pondělí 23.11.2015 od 17h.

Body, týkající se VHČ, Kontrolního výboru a dnes zavedeného elektronického hlasování zastupitelů, zůstávají do příštího jednání, přičemž zejména odstranění systémových vad a plné zprovoznění  projektu eÚjezd přechází jako jeden z mnoha úkolů pro novou Radu MČ, která, doufejme, bude i v této věci kompetentnější, než Rada dnes odvolaná.

Za uběhlý rok se Újezd nad Lesy pod vedením ANO vrátil o pět let zpátky – do chaosu nahodilých rozhodování a vlivových sítí. Přejme si, aby nová koalice měla inteligentní program pro udržitelnou budoucnost Újezda a schopnosti k jeho naplnění.
Odkazy na související články:
Bod „odvolání starosty“ byl zanesen již v programu mimořádné schůze:
https://otevrenenoviny.cz/nezapomente-na-mimoradnou-verejnou-schuzi-zastupitelstva-v-ujezde-dnes-od-17h/
Podporu zastupitelskému návrhu na odvolání starosty Růžičky ( ANO) předem deklaroval Otevřený Újezd:
https://otevrenenoviny.cz/otevreny-ujezd-podpori-pristi-stredu-hlasovani-o-odvolani-zdenka-ruzicky-z-funkce-starosty-mc-praha-21/
Naopak podporu panu Růžičkovi zveřejnila ODS P21 na svém facebooku – převzato do ON:
https://otevrenenoviny.cz/starosta-mc-p21-ruzicka-ano-ma-podporu-opozicni-ods/

Související příspěvky

7 komentářů

 • Michael Hartman

  Ješte by stálo za to dodat, že výroční zpráva úřadu MČ Praha 21 za rok 2014 vyšla s půlročním zpoždením proti předchozím letům. Teprve na urgenci zařazením bodu o neplnění povinnosti úřadu na jednání zatupitelstva. Rada M’C Praha 21 pak rozhodla zprávu vydat, ale současně příští roky zprávy o činnostu úřadu již nevydávat… Jak vstřícné změny k lepšímu! Jak elegentní řešení neplnění úkolů ! Úkoly prostě zrušíme…

  Tedy k panu Jaroslavovi z úvodu diskuse a jeho shrnutí „za poslední rok se v Újezdě udělalo mnohem víc než za celé předchozí čtyři roky. Včera se jasně ukázalo, komu jde o prospěch Újezda“ – já opravdu nevím, mám z hlediska viditelných výstupů trochu odlišnou zkušenost.

  Za poslední rok například u výroční zprávy – musel jsem ji urgovat. Plánu VHČ na rok 2015 – byl zastupitelům předložen ke schválení se všemi daty když už byl celý rok prakticky za námi. Odpověd na mé podání – místo stanovených 30 dnů ze zákona travala skoto třikrát tolik. A na konci se ještě dozvím úžasnou stručnou dopověď – na otázku, jaké budou dopady stavby XY na obyvatele, sdělení zhruba tohoto smyslu: „protože stavba se, jak jistě víte, ješte staví, nemůžeme to vědět. Až bude postavena, je třeba počkat ještě rok a pak se uvidí“. Přátelé, pokud by takto „prozíravě“ řešili například ověření stability plánované stavby statici, je po nás veta.

 • Zita Kazdová

  Výborně! Pro přehled o vykonané práci a finančních prostředcích za období 2010 – 2014 doporučuji:

  přílohu ÚZ 9/2014 – „Na konci volebního období skládá koalice účty“ v archivu ÚZ na webu MČ P21: http://dms.praha21.cz:8080/share/s/GrnFlpPLTvKd9kHBQ2qORQ

  a Výroční zprávy MČ Praha 21 – historicky první v r. 2011, pak 2012 a 2013. VZ za 2014 sestavila již nová radnice v září 2015 a následně zrušila povinnost úřadu zprávu o činnosti vykazovat. VZ jsou na webu MČ P21: http://www.praha21.cz/dokumenty/vyrocni-zpravy-mc-praha-21

  Děkuji panu Jaroslavovi za zájem!
  Zita Kazdová

 • Můžete uvést kolik peněz se za 4 roky podařilo do obce dostat vám a jak byly využity?

 • Zita Kazdová

  K projektu Hodkovská: ten byl v podobě, jaký je nyní realizován, připraven ještě za paní Vlásenkové cca v r. 2008-2009 a je zatížen typickými „opomenutími“ své doby – nevyřešeným hospodařením s vodou, nezapojení do širšího rámce koncepce Újezda ( žádná tehdy nebyla), neprojednáním s obyvateli a uživateli Hodkovské – tj. nikoli jen lidmi, kteří v Hodkovské bydlí, rezignací na účelnost i veřejný prostor atd. Názornou ukázku, jak se tehdy v Újezdě stavělo, je nefunkční Polyfunkční dům na hlavní, který při výstavbě spolknul více než 100 milionů a teď není k ničemu, jen generuje obci statisicové ztráty.
  Po celé čtyři roky připravovala minulá radnice modernizaci projektu Hodkovské a jeho zefektivnění. To, že se na Magistrátě s nadsázkou každý měsíc měnila koalice, která městským částem stále slibovala a ve výsledku musely hospodařit s rozpočtovým provizoriem, není výmluva, je to fakt. A pokud by nová újezdská radnice alespoň tušila, co znamená slovo koncepce a obtěžovala se přemýšlet nad dlouhodobými řešeními, pokračovala by od r. 2014, kdy na Magistrátě opět začaly „tučné časy“ v dokončení efektivní a modernější verze rekonstrukce Hodkovské, která mj. nezpůsobí záplavy jejím obyvatelům, ani přetížení újezdské kanalizace. To se ovšem nestalo a dostali-li obyvatelé Hodkovské od pana Růžičky na výběr „buď berte to, co je, nebo nebude nic“, těžko lze očekávat, že někdo zvolí „nic“. A říká-li kdokoli takovýmto ultimátům „projednání s občany“, nepatří do vedení obce. Hodkovská je stejně nenávratně zkažená šance, jako byla rekonstrukce kanalizace s výtokem do Přírodní rezervace a jako je prázdný Polydům na křižovatce.

  Má-li obec k něčemu vypadat, není možné přemýšlet na 4 roky „volebního období“. Mám-li koncepci, mám-li projekty, vím, kolik budu potřebovat peněz. A nakonec je seženu, třeba i s větším úsilím a z více zdrojů, než z kohoutku politických stran. To je ovšem v pražských poměrech exotika! Představu, že „seženu politické peníze“ a pak se uvidí, co s nimi, považuji za vysloveně škodlivou a myslím si, že od 90. let dovedla Újezd tam, kde právě je. A prachy bez myšlenky nepomohou nikomu – ani místu, ani lidem.
  Zita Kazdová

 • Některé projekty sice připravené byly, ale sami teď říkáte, že špatně (viz Hodkovská nebo nové zastávky), ale peníze na ně jste zajištěné neměli, ty musel vyběhat až starosta Růžička.

 • Zita Kazdová

  Pan Jaroslav vidí správně, že za rok 2015 se udělalo hodně práce. Kanalizace, autobusové zastávky, zahájení přístavby školy…všechno to, co se ony minulé čtyři roky připravovalo a nad čím minulá radnice pracovala. Připravené projekty pak dostala nová koalice na konci roku 2014 naservírované pod nos. Sama dodala jen chaos a diletanství. Pokud budou občané nadále setrvávat v pohodlném omylu, že cokoli se PROSTĚ udělá, případně že vše za nás vyřeší pan Babiš z plakátu, pak se domnívám, že v Újezdě líp rozhodně nebude.
  Zita Kazdová

 • Za poslední rok se v Újezdě udělalo mnohem víc než za celé předchozí čtyři roky. Včera se jasně ukázalo, komu jde o prospěch Újezda a komu jen o prospěch vlastní.
  Teprve po odvolání starosty i zbytku rady (které odmítli nebo nedokázali zdůvodnit) zastupitelé zjistili, že uvrhli Úřad do naprostého chaosu, kdy nebude možné podepisovat nutné dokumenty a hrozilo by Újezdu vracení mnohamilionových dotací, které se podařilo získat.