Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Zápis z jednání prameniště Běchovického potoku

Dne 16. září 2015 proběhla schůzka zástupců ÚMČ Praha 21 a občanského spolku Újezdský S.T.R.O.M. týkající se revitalizace prameniště Běchovického potoka. Účelem schůzky bylo seznámení s přípravami a průběhem realizace grantu, spočívající v botanickém průzkumu, terénních úpravách a výsadbě zeleně. Podrobnosti viz zápis ze setkání v příloze

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5373-zapis-z-jednani-prameniste-bechovickeho-potoku

Otevřené noviny doplňují:
relevantní informace k projektu Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy najdete na webových stránkách Újezdského STROMu ZDE.

 

Související příspěvky