Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 se bude konat ve čtvrtek 27.4. a v pátek 28. 4. 2017 od 14:00 do 18:00 hod v budově I. stupně Masarykovy ZŠ – Staroklánovická 230 (budova v parku).U zápisu je nutné předložit rodný list dítěte, OP zákonného zástupce, vyplněný formulář Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad povinné školní docházky ve školním roce 2017/2018 (www.zspolesna.cz, Zápis do 1. tříd, Aktuality). V případě Žádosti o odklad povinné školní docházky ve školním roce 2017/2018 jsou rodiče povinni předložit kromě vyplněného formuláře o odkladu dvě doporučení: z pedagogicko-psychologické poradny (s akreditací MŠMT) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. U zápisu není nutná osobní přítomnost dítěte pouze v případě, kdy rodiče žádají o odklad školní docházky.
Seznam přijatých dětí pod přiděleným číslem bude zveřejněn na stránkách školy www.zspolesna.cz nejdříve 10 dní ode dne zápisu, nejpozději do 28.5.2017.
Rodiče dítěte mají povinnost neprodleně sdělit škole případné nenastoupení do školy od 1.9.2017.
Konečné rozdělení dětí do tříd bude zveřejněno na stránkách školy www.zspolesna.cz v posledním týdnu měsíce srpna 2017.
Více informací a formuláře k zápisu jsou v sekci Zápisy do 1. tříd na webovských stránkách Masarykovy ZŠ (www.zspolesna.cz)

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5949-zapis-do-1-trid-pro-skolni-rok-2017-2018

Související příspěvky