Zachráníme včely?

„Velký úbytek včel představuje enormní riziko. Podle nejnovější studie, která mapuje všech téměř dva tisíce druhů divokých včel Evropy, je za něj odpovědné především intenzivní zemědělství a jeho praktiky, např. rozšířené používání pesticidů a extrémní zatížení půdy či nedostatek rozptýlené zeleně (stromů, keřů, remízků) v zemědělské krajině. Včely tak ztrácejí své přirozené prostředí k životu, a navíc dochází ke zbytečné erozi půdy a krajina pak nedokáže zadržet povodně.

Právě Česko má v opatřeních pro ochranu užitečných včel velké rezervy. Proto Hnutí DUHA navrhuje, aby stát podporoval zemědělské praktiky a nakládání s půdou, které nechávají místo také pro přírodu. Větší část zemědělských dotací např. z Programu rozvoje venkova je třeba soustředit na lepší péči o krajinu a zajistit lepší podmínky pro včely a další opylovače – například získání dotací na sečení luk by mělo být na pozemku větším než jeden hektar podmíněno ponecháním 5-10 % neposečené plochy. Důležitým opatřením je také výrazné snížení používání pesticidů a podpora drobných farmářů pěstujících rozmanité plodiny vhodné k opylování.“

z Tiskové zprávy Hnutí DUHA ze dne 20.4.2015, celá TZ: TZ_Desetine_vcel_v_EU_hrozi_vyhynuti_20_4_2015.doc

Více k návrhům Hnutí DUHA najdete v publikaci Krajina potřebuje nápravu – ke stažení  ZDE

 

Související příspěvky