VIDEO: „Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru“ aneb Anticharta 1977

„Masivní propagandistická kampaň komunistického režimu proti signatářům prohlášení Charty na počátku roku 1977, ve kterém se dovolávali občanských práv, které se Československo v o rok předtím zavázalo v Helsinkách dodržovat, je dnes známá jako Anticharta. Ze strany režimu šlo o pozoruhodně rozsáhlou akci s využitím plejády sdělovacích prostředků a populárních umělců, kteří měli veřejně podpořit politiku KSČ a její tažení proti chartistům podpisem prohlášení „Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru.“ KSČ připravila dvě shromáždění, na kterých umělci před objektivy kamer v Národním divadle v Praze a o pár dnů později v Divadle hudby demonstrovali svoji loajalitu totalitní moci, kterou stvrdili podpisem.“

„… Proto však pohrdáme těmi, kdo v nezkrotné pýše, ješitné nadřazenosti, sobeckém zájmu, nebo dokonce za mrzký peníz se kdekoli na světě – a také u nás se našla skupinka takových odpadlíků a zrádců – odtrhnou a izolují od vlastního lidu, jeho života a skutečných zájmů a s neúprosnou logikou se stávají nástrojem antihumanistických sil imperialismu a v jejich službě hlasateli rozvratu a nesváru mezi národy.“ s. Jiřina Švorcová, členka KSČ a česká herečka na shromáždění dramatických umělců a pomocných profesí v ND dne 28.1.1977.

Celý text Anticharty ZDE.

Dokument „Anticharta, mechanismus loajality“ na ČT , premiéra 17.1.2017, DOPORUČUJEME ZDE.

Zdroj: ČT, Totalita.cz, YouTube
Náhledové video: Anticharta 1977 – pětiminutové video hanby a ponížení i přitakání „s písní na rtech“

 

Související příspěvky