Vyhláška upravující komunitní kompostování v Praze

Dne 1. března 2016 vstoupí v platnost nová vyhláška 3/2016 Sb. hl. m. Prahy, upravující komunitní kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území hlavního města Prahy. Vyhláška byla zveřejněna dne 2. února 2016 ve Sbírce právních předpisů hl. m. Prahy a můžete se s ní podrobněji seznámit na adrese http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/obecne_zavazna_vyhlaska_c_3_2016_sb_hl_m.html

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5517-vyhlaska-upravujici-komunitni-kompostovani-v-praze

Související příspěvky