Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Vrba s stala Dřevinou roku 2018. Nenahraditelná je pro včelstva, zpevnění břehů, zadržení vody a rekultivaci krajiny

„Vrba je jedna z nejzajímavějších dřevin České republiky. Vrb je u nás 21 původních domácích druhů a tak byla vyhlášena Dřevinou roku 2018. Vrba zajišťuje ochranu břehových svahů nebo rekultivaci lomů. Důležitá je také jako zdroj proteinové včelí výživy při jarním vylétání z úlů.

Výzkumem této dřeviny se řadu let zabývá Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v Kunovicích. Loni vědečtí pracovníci v Kunovicích založili matečnici vybraných nejžádanějších včelařských druhů vrb. Zde se můžete podívat na vrby, které jsou ve Výzkumné stanici Kunovice k dispozici.

V poslední době dochází ke značnému úbytku včelstev a tím také k poklesu produkce medu. Příčiny tohoto stavu jsou velmi různorodé, jednou z nich může být i nedostatek pylové pastvy včel v jarních měsících. K optimalizaci stavu je vhodná výsadba vrb pro včelí pastvu, protože ranost kvetení těchto druhů představuje nenahraditelný zdroj proteinové včelí výživy při jarním vylétání z úlů až do doby kvetení ovocných stromů…

V důsledku klimatických změn stoupá význam vrby nejen pro její schopnost zadržovat vodu v krajině a zpevňování půdy na březích vodotečí a vodních nádrží. V současnosti upřednostňovaná likvidace dřevin okolo vodotečí tuto zeleň silně redukuje a tím dochází mimo narušení životního prostředí také k omezení biodiverzity…“

Celý článek doporučujeme v Ekolistu 22.10.2018 ZDE.
Náhledový obrázek: ilustrační, vrby v krajině

Související příspěvky