Vítání občánků – listopad 2016

Slavnost „vítání občánků ” má v naší městské části dlouholetou tradici a radnice by ji ráda zachovala. Proto pokud budete mít zájem zúčastnit se s vašimi nově narozenými dětmi tohoto obřadu, ozvěte se prosím nejpozději do 30.9.2016 na níže uvedený kontakt a uveďte:

jméno a příjmení dítěte
datum narození dítěte
adresu trvalého bydliště dítěte
příjmení rodičů

Vítání občánků, které proběhne v měsíci listopadu 2016 se bude týkat dětí narozených v období od 1.1.2016 do 30.6.2016 a tyto děti obdrží pozvánku s přesným datem a místem konání této akce.
Vyřizuje: Odbor OOS, Staroklánovická 260, Praha 9-Újezd nad Lesy,
Bc.Martina Orlíková, tel: 281012951, e-mail: martina.orlikova@praha21.cz
Iveta Maczanová, tel: 281012923, e-mail: iveta.maczanova@praha21.cz

Žádné formuláře nejsou třeba, žádný poplatek se nevybírá.
Děkujeme, Odbor občansko správní

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5696-vitani-obcanku-listopad-2016

Související příspěvky