Modernizace železničního úseku z Prahy Běchovic do Úval je dokončená

Správa železniční dopravní cesty ukončila jednu z nejvýznamnějších staveb na území hlavního města Prahy a středočeského regionu – modernizaci traťového úseku z Prahy-Běchovic do Úval. Tato náročná stavba, která byla po dlouhých letech příprav zahájena 17. října 2013, se v květnu letošního roku dočkala úspěšného uvedení do zkušebního provozu.
Stavba je součástí mezinárodního koridoru ve směru Berlín – Praha – Vídeň. Modernizace této „tříkolejné“ trati, společně s dalšími, již dokončenými, rozestavěnými nebo připravovanými úseky, umožnila bezproblémový průjezd vlaků uzlem Praha po prvním tranzitním koridoru, a to jak v osobní, tak i nákladní dopravě.
Cílem modernizace bylo zajištění požadovaných technických parametrů kolejí pro zvýšení rychlosti, prostorové průchodnosti a únosnosti železničního spodku a svršku. Tím došlo k vytvoření dostatečné kapacity dráhy a dodržení požadovaných hygienických limitů hluku a vibrací. Byl zajištěn i odpovídající přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
„Hlavním přínosem stavby je zvýšení kvality osobní dálkové dopravy, a to zejména z hlediska vyššího pohodlí při cestování a běžného dosahování maximálních možných rychlostí až do 160 km/h,“ sdělil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.
Na trati byl použit nový typ konstrukce kolejového svršku s pružným upevněním. Cestující ocení citelně klidnější jízdu vlaků a obyvatelé v blízkosti trati zase snížení hluku způsobeného drážním provozem. V rámci stavebních úprav bylo instalováno nové zabezpečovací zařízení a provedena kompletní rekonstrukce trakčního vedení.
Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly činily 1 724 800 775 Kč bez DPH. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava, kdy plánovaná výše příspěvku z Fondu soudržnosti představuje až 1 196 204 042 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem prací byl STRABAG Rail a.s.

Název stavby

Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly

Investor stavby

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitelé

Strabag Rail a.s. (do 31. 12. 2014 Viamont DSP a.s.)

Termín zahájení

10/2013

Termín dokončení

9/2016

Celkové náklady stavby

1 724 800 775 Kč bez DPH

Schválený příspěvek EU

1 196 204 042 Kč

Předáváme vám tiskovou zprávu ze slavnostního ukončení stavby.
Místo konání město Úvaly, den konání: 05.srpna 2016.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5695-modernizace-zeleznicniho-useku-z-prahy-bechovic-do-uval-je-dokoncena

Související příspěvky