Vítání občánků duben 2018

Dne 12.4.2018 budou ÚMČ Praha 21 Odborem občansko správním opět slavnostně přivítáni nejmladší občánci Újezdu nad Lesy. Slavnostní uvítání se bude konat v polyfunkčním domě Level v dopoledních hodinách.
Žádáme rodiče, pokud budete mít zájem zúčastnit se s vašimi narozenými dětmi tohoto obřadu, ozvěte se prosím, na níže uvedený kontakt a uveďte:
• jméno a příjmení dítěte
• datum narození dítěte
• adresu trvalého bydliště dítěte
• příjmení rodičů
Vítání občánků, které proběhne 12.4.2018 se bude týkat dětí narozených v období od 1.7.2017 do 31.12.2017. Rodiče dětí obdrží pozvánku s přesným datem a místem konání této akce.
Vyřizuje: Odbor OOS, Staroklánovická 260, Praha 9-Újezd nad Lesy,
Bc. Martina Orlíková, tel: 281012951, e-mail: martina.orlikova@praha21.cz
Iveta Maczanová, tel: 281012923, e-mail: iveta.maczanova@praha21.cz
Žádné formuláře nejsou třeba, žádný poplatek se nevybírá.
Děkujeme, Odbor občansko správní

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6329-vitani-obcanku-duben-2019

Související příspěvky