Jednou větou z Úval v pondělí 21.8.2017: nový územní plán, rekonstrukce radnice, azbest ve školce

Město Úvaly již od roku 2009 připravuje nový územní plán. „Příprava nového územního plánu je velmi komplikovaným a obtížným procesem, již z toho důvodu, že zasahuje do zájmů mnoha vlastníků pozemků, zároveň pak musí hledat nutné kompromisy mezi zájmy soukromými a zájmy veřejnými.“
Informace na webu města zde.
Návrh nového územního plánu zde.

Začátkem srpna 2017 započala rekonstrukce vnitřních prostor radnice na náměstí Arnošta z Pardubic č.p. 95. Rekonstrukční práce potrvají téměř rok a budou stát cca 9 milionů Kč.

Rekonstrukce fasády a oken se objekt dočkal již před necelými dvěma lety, nyní přišly na řadu vnitřní prostory. Úvaláci se tak za rok dočkají přívětivějších prostor radnice s recepcí a informačním centrem. Stávající odbory se z Pražské 276 přesunou právě sem.

Uvolněný objekt na Pražské 276 bude následně rekonstruován pro potřeby Základní umělecké školy a část prostor dostane k dispozici Dům dětí a mládeže.

„Začátkem července 2017 byla zahájena první rozsáhlá rekonstrukce původního objektu mateřské školy Kollárova za posledních 40 let. Při odstraňování konstrukce však stavební firma zjistila, že tepelná  izolace  budovy je vytvořena azbestocementovými deskami v podstatně větším rozsahu, než z dostupných podkladů předpokládala projektová dokumentace a azbest se nachází nejen na vnějším plášti budovy, ale zasahuje i do vnitřních konstrukcí objektu.

Po zhodnocení problému s techniky i hygieniky jsme rozhodli o provedení kompletní sanace objektu od azbestu. Jedná se o zásadní problém, protože tato skutečnost z časového hlediska značně ovlivňuje průběh stavby.

Rekonstrukce nebude v žádném případě dokončena tak, aby zde mohl být od 1.9.2017 zahájen provoz mateřské školy.

Kompletní informaci o termínu dokončení rekonstrukce školky a o způsobu zajištění jejího náhradního provozu si můžete přečíst zde.“

 

zdroj text a foto: Město Úvaly

Související příspěvky