Jednou větou z Dolních Počernic ve čtvrtek 14.12.2017: nové jízdní řády a nový flamendr, MA21, adventní pozvánky

  • NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSOVÝCH LINEK A VLAKŮ

Od neděle 10.12.2017 platí změny v provozu linek pražské integrované dopravy PID. Na většině linek dochází k časovým posunům spojů vzhledem k provázanosti s železniční dopravou, která mění jízdní řád na vybraných tratích. Nové jízdní řády PID vydané k 10.12.2017 sledujte na portálu jízdních řádů.

Kartičkové jízdní řády vlaků v papírové podobě obdržíte na Infocentru PID na Hlavním nádraží v Praze, ale také na Infocentru v Dolních Počernicích.

  • MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU DOJEDETE Z CENTRA PRAHY DOMŮ I PO PŮLNOCI

Se změnami v jízdních řádech na železnici je významnou novinkou pro návštěvníky hl. města zavedení nočních spojů, které vyplní mezeru mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ráno. Na trati 011 Praha-Kolín je zaveden nový spoj z Prahy hl. nádraží do Kolína, s odjezdem ve 2:30 hod. (Os 9303).

Po půlnoci se z Masarykova nádraží do Dolních Počernic dostanete i noční autobusovou linkou 909, která byla zavedena se změnami v autobusové dopravě již v říjnu t.r.. Zastávkový jízdní řád: https://pid.cz/zastavkove-jizdni-rady/?cid=909&from=1507413600&type=noc

Podrobné informace ke všem změnám v městské hromadné dopravě získáte na portále www.pid.cz nebo informační lince 234 704 560.

  • OTEVÍRACÍ A PROVOZNÍ DOBA BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Úřad MČ, Infocentrum a knihovna: zde
Pediatrie – MUDr. Radina: zde

  • MÍSTNÍ AGENDA 21 (MA21)

Místní agenda 21 (MA21) podporuje zkvalitňování našeho života a životního prostředí s uplatňováním principů udržitelného rozvoje se zapojením vás, našich občanů do rozhodování. Rozhodování o tom, jakým směrem se bude sociální, kulturní, politický či sportovní život v obci dále ubírat a jaké strategické cíle si naplánujeme a pokusíme se je splnit. Na webových stránkách MČ je zveřejněna Hodnotící zpráva MA21 za rok 2017 Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice a Akční plán zlepšování MA21 na r. 2018.

Rozsáhlejší povídání o principech MA21 najdete na webových stránkách.

  • … A ZÁVĚREM POZVÁNKA NA MALÉ ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

Městská část Praha-Dolní Počernice vás srdečně zve na „Malé adventní zastavení“, které se koná v prostorách zámecké štěpnice v neděli 17. prosince od 15 – 17:30 hodin. Nechť je pro vás naše poslední akce v letošním roce příjemným zastavením v adventním čase.

DALŠÍ POZVÁNKY najdete v kalendáři akcí zde.

 

 

 

Zdroj: MČ Praha-Dolní Počernice

Související příspěvky