Veřejné projednání stavby 511 – silniční okruh kolem Prahy – dálnice D1

Ministerstvo životního prostředí ČR svolalo veřejné projednání dokumentace vlivu záměru na životní prostředí a posudku o vlivech záměru na životní prostředí ve věci „Silničního okruhu kolem Prahy, stavby 511, Běchovice – dálnice D1“:
Místo: Hotel Olšanka, s.r.o., Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3;
Datum: 27.09.2017
Čas: Od 13.00 hod.
Celý obsah dopisu MŽP ČR ze dne 13.09.2017, MZP/2017/710/1435 je vyvěšen na úřední desce.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6198-verejne-projednani-stavby-511-silnicni-okruh-kolem-prahy-dalnice-d1

Související příspěvky